Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 31 members

About us

Stanisław-Jan Plewako odtworzył drzewo filogenetyczne rodu Plewako w okresie historycznym oparte na drzewie genealogicznym rodu Plewako herbu Pogonia Chcielibyśmy dołączyć do różnych rodzin Plewako te osoby które bardzo zbieżne z wynikami Plewaków. W rezultacie możemy dowiedzieć sie więcej o wspólnym pochodzeniu plemiennym i ewolucji genetycznej każdej dołączonej rodziny.
Stanisław-Jan Plewako zaproponował w swoim artykule opublikowanym w "Merkuriuszu" nr 2 /maj 2008/ metodologię poszukiwania dalekiego pokrewieństwa rodowego poprzez rekonstrukcję haplotypów wspólnych przodków. Metoda ta, opisana wcześniej przez Billa Hursta jako "triangulacja". Wyniki jej zastosowania widoczne są w sekcji Rezultaty

Stanislaw-Jan Plewako has reconstructed filogenetic tree of kin Plewako in historical period based on the genealogical tree of the Plewako family (coats of arms Pogonia) and would like to join to various families of Plewako those people who have close match to them. In result we might to know more about common tribal ancestry and evolution of each included family.
Stanislaw Jan Plewako has propose in his article published /in the polish language/ in "Merkuriusz" No2 /May 2008/ a methodology of searching distant kinship through to reconstruction of haplotype of common ancestors. This method, described earlier by William Hurst as "Triangulation". Results are presented in Results section
 
More in a polish language: www.plewako.pl/Y-DNA/Plewako Clan Society has took part of WTY Program (Walking Through Y Chromosome, 2009), #131251 of Stanislaw-Jan Plewako.
 As result WTY in 
#131251 Y-DNA sample has been discovered L621 mutation, characteristic for  Dinarics (South, North) and Disles.

Plewako Clan Society continues research and took part in BigY Program (2014),
#131251 of Stanislaw-Jan Plewako and
#
156366 of Damian Plewako

We has established genetic tree of Plewako clan starting of Paweł Plewako born ca 1618 died ca 1680 - father of sons who begins two lines of clan presented in Genealogical Proof in 7 December 1800 in Wilno, and existing both in XXI century. In our Genetic Proof I2a2 haplogroup has been confirmed for Nearest Common Ancestor: Paweł Plewako (~1618~1680) and sequence of changes in main line was discovered. The territory of I2a2 intensive presence fit to territory Epi Gravettian Culture 20.000 years ago (magenta colour).


At the post-roman period I2a population in middle Europe was limited to some tribes, which use probably Slavic language at this time,
Венеды (Vistula Veneti), marked by light brown south and around mud of Polessye (especially Drevlyans and Dregovichs):
last modification of content: 2018-07-10