DNA Day Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, & mtDNA. Now through April 25th.

Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 33 members

About us

SNP mutations in I-PLE07 subclade on the BigY research basis:
Mutacje SNP w gałęzi I-PLE07 na podstawie badań BigY:

Table for forecasting membership to subclades in I-PLE07:
Tabela do prognozowania przynależności do subkladów w I-PLE07:


Publikowane drzewo subkladów dla rodu Plewako I-PLE01/I-BY1546:

Członkowie dwóch gałęzi rodu Plewako oddzielonych w połowie XVII wieku,
#131251
Stanisław Jan Plewako  i
#156366 Damian Plewako brali udział w Programie BigY

Członkowie dwóch gałęzi rodu Plewako oddzielonych w połowie XVII wieku, #131251 Stanisław Jan Plewako i #156366 Damian Plewako brali udział w Programie BigY. W wyniku dwóch badań BigY zidentyfikowano kilkanaście wspólnych mutacji (PLE01-PL15) w nowych pozycjachchromosomalnych oraz allel PLE23 znanej w tej samej pozycji mutacjiPF6392, zarówno u Stanisława-Jana Plewako jak i DamianaPlewako, a zatem obecnych w Y-DNA rodu już przed 1650 r. a powstałych już po wytworzeniu się subkladu I-Y4882.zob. ich charakterystykę na ISOGGY Browse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/?Stanisław-Jan Plewako i Damian Plewako mają też poparę prywatnych mutacji.Obecnie szacujemy, że mutacje wykrywane w badaniu BigY/BigY500 powstawały przeciętnie co 90 lat, zaś wbadaniu BigY700 operujacym na większym obszarze chromosomu Y - co ok.65 lat (3 mutacje SNP co 200 lat). Początek subkladu I-PLE07można datować zatem w przybliżeniu na rok 380 n.e., copozostaje w zgodzie z obliczeniami YFull 

Members of two branches of Plewako clan, which have split in the middle XVII century,
#131251 Stanislaw-Jan Plewako  & #156366 Damian Plewako have participated in BigY Program.

It is find 15 common mutations (PLE01-PL15) in new Y-chromosomal loci and other allele, formerly known mutation PF6392, PLE23, in both samples  (Stanislaw-Jan and Damian Plewako), so present in the Y-DNA of Plewako Clan before 1650 year, but arised after subclade I-Y4882 starting, see its characteristic on ISOGG YBrowse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/?

Stanisław-Jan Plewako and  Damian Plewako have also 4 private SNPs each one, so mutations occur on average every 90 years.

Beginning of I2a1b2a1a2 Y4882 subclade could be dated on 200 year, which is consistent with YFull calculations.

Stanislaw - Jan Plewako
last modif. 2022-08-05