The FTDNA Holiday Sale is Back!!! Visit our Products page for discounted sale prices, then log into your account to view your Mystery Reward Coupon - our gift to you!

Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako

About us

Stanisław Jan Plewako #131251 i Damian Plewako #156366 brali udział w Programie BigY rodu Plewako, który należy do gałęzi S17250+ Y4882+ drzewa filogenetycznego (ISOGG I2a1b2a1a2) utożsamianej z Wenedami opisywanymi przez Ptolemeusza i innych autorów. W wyniku dwóch badań zidentyfikowano 15 (PLE01-PL15) nowych wspólnych markerów Stanisława-Jana Plewako i Damiana Plewako, a zatem obecnych w Y-DNA rodu już przed 1650 r. a po utworzeniu się subkladu (gałęzi) od mutacji Y4882+. Stanisław-Jan Plewako i Damian Plewako mają po 4 prywatne mutacje, czyli mutacje te powstają przeciętnie co 90 lat. Początek subkladu I2a1b2a1a2 Y4882+ można datować zatem na co najmniej 1000-1350 lat wcześniej (650 - 300 ne).

Stanislaw Jan Plewako #131251 & Damian Plewako #156366 have participated in BigY Program Plewako clan belong to S17250+ Y4882+ subclade  (ISOGG I2a1b2a1a2) subclade.

It is find also 19 SNP Novel Variants which are not present at any known (for us) kit. After Damian Plewako BigY (family splits into two branches in the middle of XVII century) we find that 15 (PLE01-PL15) of this 19 Novel Variants are common for both representatives of Plewako family.Bardzo interesujące rezultaty otrzymano badając wartość marker DYF399X w subkladzie I2a1b2a1a2. Ten subklad zawiera podgałąź charakteryzującą się markerem DYF399X o wartości 21t-22c-23c (w tym ród Plewako), kiedy pozostali testowani na ten mareker posiadają pierwotna wartość tego markera 20t-22c-23c. Ponieważ oprócz przedstawicieli rodu Plewako należą do tego subkladu przynajmniej dwie osoby o wynikach zbieżnych z rodem Plewako ale niewątpliwie nie należacych do tego rodu, pokazuje to nam, że pochodna gałąź I2a1b2a1a2a  DYF399X: 21t-22c-23c powstała w okresie od VII do XV stulecia (w XVI wieku ród Plewako notowany jest ze swoim nazwiskiem).


Very interesting results are from DYF399X testing in I2a1b2a1a2 subclade. This subclade consist further branch with derived 21t-22c-23c value (in which is the Plewako clan), when other group have ancestral value 20t-22c-23c. It show us, that derived branch I2a1b2a1a2a DYF399X: 21t-22c-23c arise befor XV century and after VII century.


We will do not publish of those partially private, partially tribal, derived SNP until we don't end our analysis. All person belonging to I2a1b2a1a2a DYF399X: 21t-22c-23c subclade are invited to Plewako Project to investigate our common tribal past. The others are invited to the Baltic Sea DNA Project, leading by Stanislaw Plewako.

Stanislaw-Jan Plewako


We has established genetic tree of Plewako clan starting of Paweł Plewako born ca 1616 died ca 1680 - father of sons who begins two lines of clan presented in Genealogical Proof in 7 December 1800 in Wilno, and existing both in XXI century. In our Genetic Proof I2a2 haplogroup has been confirmed for Nearest Common Ancestor: Paweł Plewako (~1616~1680) and sequence of changes in main line was discovered. The territory of I2a2 intensive presence fit to territory Epi Gravettian Culture 20.000 years ago (magenta colour), please reefer to Wikipedia


At the post-roman period I2a population in middle Europe was limited to some tribes, which use probably Slavic language at this time,
Венеды (Vistula Veneti), marked by light brown south and around mud of Polessye (especially Drevlyans and Dregovichs):
Plewako Clan Society has took part of WTY (Walking Through Y Chromosome) and BigY Programs of FT DNA. In result in our Y-DNA has been discovered mutation L621 characteristic for  Dinarics (South, North) and Disles. Next mutation L147 is characteristic for Dinarics only.
last modification of content: 2014-11-27