Plewako Y-DNA Project Website - Results

Analiza mutacji w szlacheckim rodzie Plewako z Województwa Mińskiego Wlk. Księstwa Litewskiego 

Mutations analysis in members of the Plewako noble clan from Minsk Province of Grand Duchy of Lithuania


Drzewo filogenetyczne haplogrupy I obecnej od początku H. Sapiens w Europie
(kultura oryniacka / Aurignacian culture) - od 40 do 20 tys. lat p.n.e.:

mutacje
węzłowe
Stanisław Jan Plewako
#131251
Damian Plewako
#156366
klasyfikacja
wg ISOGG
powstanie
p.n.e/B.C.
M170 M170+ CTS10058+
M170+ CTS10058+ I - 40.000
M438 M438+ P215+ L68+ M438+ P215- L68+ I2
- 25.500
L460 L460+ Y8776+ L460+ Y8776+ I2a
- 19.600
P37.2 P37- P37+ I2a1
M423 M423+ L178+ CTS1293+ M423+ L178+ I2a1b

- 16.500

L621 L621+ L621+ I2a1b2
-  9.300
CTS10936 CTS10936+ CTS10936+ I2a1b2a
-  4.500
CTS10228 L147+CTS10228+ CTS5966+ CTS10228+CTS5966+ I2a1b2a1 -  3.300
S17250 S17250+ Y3548+ S17250+ Y3548+ I2a1b2a1a -    .200
Y4882 Y4882+ Y4882+ I2a1b2a1a2 +    200
Wiek Y4882 obliczony na podstawie ilości nowych wariantów SNP w Projekcie Plewako Y-DNA
jest dosyć zgodny z wiekiem szacowanym przez YFull i wynosi 1.800 lat wstecz (200 n.e.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe Warianty /Novel Variants/ mutacji SNP ujawnione w programie BigY wspólne dla rodu Plewako (do XVII wieku):
kolejne odgałęzienia drzewa rodowego
Stanisław Jan Plewako #131251
& Damian Plewako       
#156366

klasyfikacja

wg ISOGG

powstanie

mutacji

n.e. / C.E.

A10230 A10230 I2a1b2a1a2x

300   

PLE23 (PF6392') PLE23(PF6392'), PLE04(Y15737'), PLE01, PLE02, PLE03, PLE05, PLE06, PLE07, PLE08, PLE09, PLE10, PLE11, PLE13, PLE14, PLE15. I2a1b2a1a2x1

1.650   

16 mutacji powstałych do 1650 r. n.e. oczywiście miało swoje miejsce czasowe między rokiem ~300 a 1650.
Dopiero pokazanie kolejności powstawania tych mutacji da prawdziwy obraz naszego drzewa filogenetycznego.

Stanislaw J. Plewako, 2017-04-03

Kinship between Plewako participating in this Project: http://plewako.pl/Y-DNA/Plewako_Y-DNA_Projekt.htm 


Najbliższy Wspólny Przodek (NWP) - Most Recent Common Ancestor (MRCA)Paweł Plewako urodzony/born ~1616 zmarł/died ~1680.

He is 5-th generation from Jaroslaw, founder of Plewako clan  (~1485-1528/)DYF399X advanced STR marker analysis 

An Advanced STR marker DYF399X for few person belonging to I2a1b3a haplogroup (L621+ L147+) has been determined. It is an asymmetric three allele STR locus that can be used to observe deletions and re-combinational rearrangements in the palindromic region of the Y chromosome. This marker is valuable in few hundred years genealogy. In I2a1b2a1a2a S17250 Y4882 subclade for Plewako clan and few matching persons we have obtained  a specific patern of DYF399X21t-22c-23c

It is defined internal branch of L621>S17250>Y4882> PLE23

DYF399X 131251    21t-22c-23c  2011-03-22 Plewako Stanislaw J.  I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project, WTY & BigY)

DYF399X 156366    21t-22c-23c  2012-04-05 Plewako Damian        I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project, BigY)
DYF399X 152857    21t-22c-23c  2012-07-07 Feklistov                     I2a1b2a1a2a               (Russian Empire Project)

DYF399X 316213    21t-22c-23c  2014-08-29 Linnichenko               I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project)


Stanislaw J. Plewako, 2012-12-14