Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 31 members

About us

Do tej pory zidentyfikowaliśmy sześć linii genetycznych rodzin o nazwisku Plewako. Z tego Plewakowie haplogrupy I2a Y4882 > PLE01 mają wspólnego dokumentarnie i dowiedzionego genetycznie wspólnego przodka w połowie XVII wieku. Nasz zamiar to genetyczna charakterystyka rozmaitych rodzin o nazwisku Plewako i poznanie genetycznego różnicowania się rodu Plewako herbu Pogonia w okresie co najmniej 360 lat.
We use Polish, Russian and English. We understand Ukrainian, Byelorussian and Lithuanian.
Plewako/Plevako families widely spread in near a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Byelorussia&Lithuania, Poland (over 100 living person) Ukraine (about 1000 living person), Russia, and Kazakhstan. Genealogy of main tree of our family started at the end of XV or beginning of XVI century in central part of Grand Duchy of Lithuania. Study in the Plewako Y-DNA Project have characterized so far the 6 strains Plewako Y-DNA, including the extensively characterized genetically a noble strain of the descendants of Jaroslaw Plewaka. Pawel, a great-great-grandson of Jaroslaw lived in the middle of the XVII century and is Most Recent Common Ancestor (MRCA) of the two lines of the noble I-Y4882 Y-DNA Plewako family, which persist to this day.
Stanislaw J. Plewako, Msc. in Molecular Genetics Plewako Y-DNA Project administrator, President of Plewako Society.