Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 33 members

About us

Analiza mutacji w szlacheckim rodzie Plewako z Województwa Mińskiego Wlk. Księstwa Litewskiego 

Mutations analysis in members of the Plewako noble clan from Minsk Province of Grand Duchy of Lithuania


Drzewo filogenetyczne haplogrupy I obecnej od początku H. Sapiens w Europie
(kultura oryniacka / Aurignacian culture) - od 40 do 20 tys. lat p.n.e.:


Wiek I-PLE07 obliczony na podstawie ilości nowych wariantów SNP w Projekcie Plewako Y-DNA
jest dosyć zgodny z wiekiem szacowanym przez YFull i wynosi 1.800 lat wstecz (200 n.e.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe Warianty /Novel Variants/ mutacji SNP ujawnione zostały w programie BigY
jako wspólne dla rodu Plewako (do XVII wieku). W listopadzie 2017 r. system
mutacji referencyjnych FT DNA został zaktualizowany do wersji hg38 i w związku z tym
przez FT DNA przedstawiona została następująca struktura subkladu Y4882:

Obecna struktura subkladu pokazana została w dziale News

W wyniku programu BigY dla Stanisława i Damiana Plewako zidentyfikowano kilkanaście mutacji powstałych między rokiem około 200 a 1620 r., w nieustalonej kolejności.
Obecna struktura subkladu I-PLE07 jest już rozbudowana i dzieli 25 mutacji między kolejno powstałe subklady

Aktualne drzewo subkladów dla rodu Plewako I-PLE01/I-BY1546:
https://www.familytreedna.com/public/y-dna-haplotree/I;name=I-PLE01
https://www.yfull.com/tree/I-PLE07/ (interpretacja YFull wyników z FTDNA)

Stanislaw J. Plewako, 2017-04-03
aktualizacja:  2023-06-23

Kinship between Plewako participating in this Project: http://plewako.pl/Y-DNA/Plewako_Y-DNA_Projekt.htm 


Najbliższy Wspólny Przodek (NWP) - Most Recent Common Ancestor (MRCA)Paweł Plewako urodzony/born ~1618 zmarł/died ~1684.

He is 5-th generation from Jaroslaw, founder of Plewako clan  (~1485-1528/)DYF399X advanced STR marker analysis 

An Advanced STR marker DYF399X for few person belonging to I2a1b3a haplogroup (L621+ L147+) has been determined. It is an asymmetric three allele STR locus that can be used to observe deletions and re-combinational rearrangements in the palindromic region of the Y chromosome. This marker is valuable in few hundred years genealogy. In I2a1b2a1a2a S17250 Y4882 subclade for Plewako clan and few matching persons we have obtained  a specific patern of DYF399X21t-22c-23c

It is defined internal branch of L621>S17250>Y4882> PLE07>PLE04> ...

DYF399X 131251    21t-22c-23c  2011-03-22 Plewako Stanislaw J.  I2a1b2a1a2a Y4882 PLE01   (Plewako DNA Project, WTY & BigY)

DYF399X 156366    21t-22c-23c  2012-04-05 Plewako Damian        I2a1b2a1a2a Y4882 PLE01   (Plewako DNA Project, BigY)
DYF399X 316213    21t-22c-23c  2014-08-29 Linnichenko              I2a1b2a1a2a Y4882 PLE07    (Plewako DNA Project)

YFull value readings different from those given above

Stanislaw J. Plewako, 2012-12-14
modyf.  2022-02-17