Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 24 members

About us

Analiza mutacji w szlacheckim rodzie Plewako z Województwa Mińskiego Wlk. Księstwa Litewskiego 

Mutations analysis in members of the Plewako noble clan from Minsk Province of Grand Duchy of Lithuania


Drzewo filogenetyczne haplogrupy I obecnej od początku H. Sapiens w Europie
(kultura oryniacka / Aurignacian culture) - od 40 do 20 tys. lat p.n.e.:

mutacje
węzłowe
Stanisław Jan Plewako
#131251
Damian Plewako
#156366
klasyfikacja
wg ISOGG
powstanie
p.n.e/B.C.
M170 M170+ CTS10058+
M170+ CTS10058+ I  -40.000
M438 M438+ P215+ L68+ M438+ P215- L68+ I2
 -25.500
L460 L460+ Y8776+ L460+ Y8776+ I2a
 -19.600
P37.2 P37- P37+ I2a1
M423 M423+ L178+ CTS1293+ M423+ L178+ I2a1b

 -16.500

L621 L621+ L621+ I2a1b2
  -9.300
CTS10936 CTS10936+ CTS10936+ I2a1b2a
  -4.500
CTS10228 L147+CTS10228+ CTS5966+ CTS10228+CTS5966+ I2a1b2a1   -3.300
S17250 S17250+ Y3548+ S17250+ Y3548+ I2a1b2a1a1a
  - .200
Y4882 Y4882+ Y4882+ I2a1b2a1a1a2
 + .200

Wiek Y4882 obliczony na podstawie ilości nowych wariantów SNP w Projekcie Plewako Y-DNA
jest dosyć zgodny z wiekiem szacowanym przez YFull i wynosi 1.850 lat wstecz (150 n.e.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe Warianty /Novel Variants/ mutacji SNP ujawnione zostały w programie BigY
jako wspólne dla rodu Plewako (do XVII wieku). W listopadzie 2017 r. system
mutacji referencyjnych FT DNA został zaktualizowany do wersji hg38 i w związku z tym
przez FT DNA przedstawiona została następująca struktura subkladu Y4882:

kolejność odgałęzień 

miejsce powstania i przynależność szczepowa

powstanie mutacji n.e./A.D.

Y4882 

zapewne Wołyń, Neurowie? mapa ok. 500 r. p.n.e.
zob. na gorod.dp.ua/photo/fullpic.php?id=5555

~140  

Z16969 

zapewne Wołyń

~220  

A10230 

zapewne Wołyń, Drewlanie lub Dulebowie
subklady PLE07 & A811

~300  

PLE07 

zapewne Wołyń, Drewlanie lub Dulebowie
Plewako #131251 & Plewako #156366
Krukowski #418164 & Neckar #384723
Ferchau #571628

~380  

PLE04 

zapewne Wołyń, Drewlanie lub Dulebowie
Plewako #131251 & Plewako #156366
Karow #YF12000
wspólne mutacje PLE04, PLE05, PLE14

~620  

PLE01 

Mińszczyzna, Dregowicze
Plewako#131251 & Plewako#156366
zespół mutacji powstałych w nieznanej kolejności: PLE01, PLE02, PLE03, PLE06, PLE08, PLE09, PLE10, PLE11, PLE13, PLE15, PLE23(PF6392')

~1.620  

W wyniku programu BigY dla Stanisława i Damiana Plewako zidentyfikowano kilkanaście mutacji
powstałych między rokiem około 380 a 1620 r., w nieustalonej kolejności.

FT DNA wykazał, w wyniku aktualizacji do systemu referencyjnego mutacji hg38, że pierwszą z mutacji wynotowanych
w rodzie Plewako była PLE07, której powstanie szacuję tu na ok. 380 r. n.e.

Kolejny zidentyfikowany subklad PLE04 to 3 mutacje wspólne z potomkiem rodziny Kaczorowskich spod Zwolenia
(YF12000). Mutacje te musiały powstać jeszcze we wspólnej praojczyźnie obu gałęzi - na Wołyniu, ok. 620 r. n.e.,
przed wyjściem przodków Dregowiczów na północ przez Polesie,
a przodka Kaczorowskich na zachód przez Lubelszczyznę

Stanislaw J. Plewako, 2017-04-03
aktualizacja:  2017-02-25

Kinship between Plewako participating in this Project: http://plewako.pl/Y-DNA/Plewako_Y-DNA_Projekt.htm 


Najbliższy Wspólny Przodek (NWP) - Most Recent Common Ancestor (MRCA)Paweł Plewako urodzony/born ~1620 zmarł/died ~1680.

He is 5-th generation from Jaroslaw, founder of Plewako clan  (~1485-1528/)DYF399X advanced STR marker analysis 

An Advanced STR marker DYF399X for few person belonging to I2a1b3a haplogroup (L621+ L147+) has been determined. It is an asymmetric three allele STR locus that can be used to observe deletions and re-combinational rearrangements in the palindromic region of the Y chromosome. This marker is valuable in few hundred years genealogy. In I2a1b2a1a2a S17250 Y4882 subclade for Plewako clan and few matching persons we have obtained  a specific patern of DYF399X21t-22c-23c

It is defined internal branch of L621>S17250>Y4882> PLE23

DYF399X 131251    21t-22c-23c  2011-03-22 Plewako Stanislaw J.  I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project, WTY & BigY)

DYF399X 156366    21t-22c-23c  2012-04-05 Plewako Damian        I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project, BigY)
DYF399X 152857    21t-22c-23c  2012-07-07 Feklistov                     I2a1b2a1a2a               (Russian Empire Project)

DYF399X 316213    21t-22c-23c  2014-08-29 Linnichenko               I2a1b2a1a2a Y4882   (Plewako DNA Project)


Stanislaw J. Plewako, 2012-12-14