Masovian Nobility Y-DNA & mtDNA Project - Results

Wyniki projektu wykazują dużą różnorodność Haplogrup wśród szlachty mazowieckiej.
Praktycznie występuje tu większość typowych dla Polski polimorfizmów z dużym jednak udziałem Haplogrupy R1a, szczególnie R1a-M458
(grupa ta stanowi blisko 1/3 całej populacji oraz jednocześnie ponad połowę wszystkich wyników R1a)

Klasyfikacja rodów wg poszczególnych Haplogrup przedstawia się następująco:
(aktualizacja 30-X-2012)

Haplogrupa Suma markery Y-STR
Rody / families Rody wg regionów / Families by region
12/25 Y37 Y67 Y111
Zach. Maz. Srodk. Maz. Wsch. Maz. Polud. Maz. Podlasie
E-V13 2 - 1 2 -
2 2,0% 2,0% - 1 - - 1
G-P15 1
- - 1
-
1
1,0% 1,0% - - 1
- -
I1-DF29 8 1 3 4 -
9 8,8% 8,8% 3 2 1 1 1
I2a2-M423 11 - 8 2 1
7 6,9% 6,9% - 4 2 - 2
J2b2-M241 6 - 5 1 -
4 3,9% 3,9% - 1 1 - 1
N1c1-M178 2 - 1 1 -
3
2,9% 2,9% - - 1 - 1
R1a-Z280 32 -      15 15 2
24 23,5% 56,9% 2 3 7 1 11
R1a-M458* 25 1 9 13 2
16 16,7% 3 5 4 1 3
R1a-L260 15 1 5 8 1
10 13,7% 1 1 2 2 4
R1b-U106 1 - 1 - -
2
2,0% 14,7% - 1 - - -
R1b-P312 6 - 5 1 -
5 4,9% 1 1 - - 3
R1b-??? 8 3 3 2 -
7 6,9% 1 3 - - 3

118 6 55 51 6
87 100% 100% 11 22 20 5 29Symulacje wyników Y-STR (37 & 67) obrazuje poniższy wykres: