Masovian Nobility

  • 269 members
Are you a member of the Masovian Nobility project?
Artur Konopinski Artur Konopinski has a question!
March 2 @ 6:12pm
Witam, jakiś czas temu dodałem do projektu wyniki swojego kuzyna (kit 782210). Cały czas wiszą jednak w poczekalni. Wysyłałem w tej sprawie maila do Pana Tomasza, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Da radę coś z tym zrobić?
Marat Makhmutov Marat Makhmutov
March 1 @ 5:26pm
Witam panowie! Hello! My name is Marat. I am from Moscow. I am a Tatar by nationality. Since childhood, I have been interested in the history and geneology of the Tatars. Recently, I received results of Big Y test (my Kit's № is IN67025). It turned out that my haplogroup R-BY182046, which is part of the subclade R-Y56721, which is part of the subclade R-Y2609. My closest match is with Krzysztof Kaliszuk, who has the same hapgroup. For other markers (less than 25) I also have Poles among matches (and other Slavs and Hungarians). I so understand that they all belong to the Carpatho-Dinar branch of R-Y2613, which is purely Slavic. Is it so? What can you say about the subclade R-Y56721? Is it polish? In addition to Kaliszuk, another Pole has a haplogroup R-Y56721. And they all are from Masovia. How did the Polish genes get to the Tatars? How do you think? There is a version that through captured Poles. They were captured by Russians and Tatars in The Great Livonian War. There are several sources in the form of documents that state this (read Pilipchyk J. "Tartars in the Livonian War", for example). Perhaps they were enslaved by the Tatar feudal lords. All my life I was surprised at our appearance with my grandfather (the paternal ancestor). I look like a Pole. And my grandfather is especially like a typical Pole. I am a little versed in anthropology. In the attachment of his photo. Look here please. . For autosomes, I have a large percentage of eastern Europe and the Baltic. I would be very happy if you will help me. https://yfull.com/tree/R-Y2609/
Wojciech Łozowski Wojciech Łozowski
June 19 @ 6:50am
Dlaczego nie jest wyświetlony mój wynik Y-DNA na wykresie?
Łukasz Łapiński
December 3 @ 7:11am
Do dziś nie dostaliśmy od Pana odpowiedzi na podstawowe pytania związane z projektem (wywód przodków, miejsca zamieszkania rodziny w czasach historycznych)
Tadeusz Sierakowski Tadeusz Sierakowski
December 30, 2018 @ 12:23pm
Famous people's Y-DNA listed by haplogroup. https://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml
Tadeusz Sierakowski Tadeusz Sierakowski
October 5, 2018 @ 8:14am
Herby mają swój początek w Runach i Ciosnach?*(ZNAKI wykonane odręcznie). Kiedy u plemion germańskich Ciosna występują tylko u klas społecznych niższych, t. j. u klasy mieszczańskiej i włościańskiej, to u nas znaki runiczne pojawiają się tylko i jedynie u najwyższej klasy społecznej, to jest u szlachty i to jeszcze w tej epoce, kiedy ona formuje właściwie klasę magnatów-dynastów. Dawniejsi heraldycy wywodzili herby z głębokiej starożytności, nawet z czasów bajecznych, powoływano na dowód malowidła na tarczach greckich bohaterów. Nowsi uczeni zarzucili tę teorię i wykazali dowodnie, że herby w właściwym swemu znaczeniu, jako dziedziczne godła odszczególnienia rodowego, zjawiają się w Europie dopiero podczas wypraw krzyżowych u schyłku XI wieku). Herby przedstawiają zazwyczaj jakieś przedmioty znane, wzięte z natury żywej lub martwej, lub nawet z świata fantastycznego. Figury heraldyczne natomiast nie przedstawiają żądnych przedmiotów oznaczonych, lecz tylko pole tarczy w najrozmaitszy sposób podzielone, różnymi nałożone barwami.? Figury heraldyczne, odmieniające się w nieskończoność, stanowią główną cechę heraldyki zachodnio-europejskiej.? Szlachta w pierwotnym ustroju społeczeństwa polskiego podzieloną jest na bractwa chorągiewne (gentes), stanowiące oddziały pospolitego ruszenia, walczące pod wspólnem godłem chorągiewnem (clenodia, arma, signa). Współklejnotnicy do jednego bractwa należący, mieszkają blisko siebie w jednej okolicy. Bractwa te stanowią najdawniejszą geograficzno wojskową PROCLAMĘ Do tych starych szczepów herbowych zalicza Autor rozprawy Dr. F.Piekosiński przede wszystkiem: szczep Wieniawitów, niosący w szczycie żubrzą głowę z pierścieniem w nozdrzach, rozsiedlony głównie na północnym stoku gór morawskich, oraz za Odrą, od którego dynastja panująca meklemburska oraz szczep Pomianów początek swój bierze; szczep Jastrzębi czyli Sokołów, niosący pierwotnie w szczycie samą podkowę, rozsiedlony po całej Polsce i w Czechach głównie jednak na Mazowszu i Kujawach. Z niego powstały następujące rody i herby: Bielina, Łzawa, Tępa podkowa, Pobóg, Zagłoba, Pokora, Dołęga, Dąbrowa, Lubicz, Ślepowron, Łada, Białynia, Rudnica, Niezgoda, Krzywda, Szeptycki, Puhała, Bożawola, Domaradzki, Jacyna, Suszyński, Bratkowski, Górski, Białoskórski i Prus Ul; szczep Gryfów, który kraje pomorskie wydarł Wendom i w nich sie osiedlił; szczep Starzów czyli Toporów, osiedlony na Kujawach aż po niż chełmiński; od niego wywodzi się szczep Starychkoni; szczep Lisów, osiedlony na wschód od Toporów, a na północ od Jastrzębców szczep Węży, niosący w szczycie wijącego się węża, posuwający się w pochodzie Lechów i Czechów osiedlił się na południe od Jastrzębców. Od niego wywodzą się dwa poważne szczepy, mianowicie Odrowążów, których nazwa stąd pochodzi, że ich siedliska leżały nad górną Odrą, oraz Habdanków /Abdanków, którzy w pochodzie Lechitów i Czechów zaraz po Odrowążach postępowali. Herby tych szczepów przedstawiają węża, mianowicie Odrowąż węża ze strzałą, Habdank- węża wijącego się w postaci leżącej. Od szczepu Habdanków oddzieliły się herby Syrokomla, Iłgowski i Dębno. Znak chorągiewny był tak dalece wyłączną własnością rodu, że ani król, ani książę co do takowego nie miał żadnej władzy: nikt więc bez zezwolenia rodu znaku tegoż rodu przywłaszczać sobie, ani używać nie mógł, a zezwolenie rodu na używanie znaku swego chorągiewnego, dane rycerzowi do tegoż rodu nienależącemu, działo się tylko drogą adoptacJI, to jest,, drogą przyjęcia do rodu. więcej na stronie http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=92495 PRAWDZICE potęgę Prawdziców na Mazowszu zapoczątkowała przychylność Bolesława II. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-sowiec-ze-szczawina-h-prawda
Sheila Johnson Sheila Johnson
October 11, 2017 @ 3:05pm
This traces my grandmother's paternal grandfather's line through the 1300's. They were Baczewski's from Bacze arms of Lubicz. I do not have a Y DNA test of the line, but do have autosomal testing.
Raymond Sosnowski
October 11, 2017 @ 4:42pm
Contact the administrator. There are two y-DNA analyses from the Baczewski family - results indicate that the Baczewski and Sasinowski families are closely related. Sasinowski is the original surname of my paternal line.
Raymond Sosnowski
October 12, 2017 @ 9:46am
On this page, click on "DNA Results" under the host block. On the page that comes up, under Y-DNA category, click on one of the charts. The Baczewski/Sasinowski results appear at the top of the list.
Sheila Johnson
October 15, 2017 @ 6:48pm
Thank you Raymond.
Sheila Johnson Sheila Johnson
October 11, 2017 @ 3:41pm
My great grandfather from Bacz Suche.
Łukasz Łapiński Łukasz Łapiński
Admin
October 19, 2015 @ 3:26am
Wstępne wyniki badań Y-DNA rodziny Wyrzykowskich z Mazowsza (Lubicz) i Podlasia (Bujno/Ślepowron) potwierdzają odrębność tych rodzin. Próbka przedstawiciela rodziny z Wyrzyk w parafii Kornica koło Łosic okazała się należeć do Haplogrupy R1a-M458, podczas gdy próbki Wyrzykowskich z Mazowsza pieczętujących się Lubiczem pochodzą z linii R1b-L2. --- DNA research of Family Wyrzykowski from Wyrzyki near Lomza (coat-of-arms Lubicz) and family Wyrzykowski from Wyrzyki near Losice (coat-of-arms Bujno/Slepowron) confirmed that we have two different and independent clans. Slepowron-Wyrzykowski belonges to Y-DNA line R1a-M458, when Lubicz-Wyrzykowski is R1b-L2.
Łukasz Łapiński Łukasz Łapiński
Admin
October 16, 2015 @ 2:26pm
Zagadka Ciechanowskich Pobogów częściowo rozwiązana. Grabowscy rzekomo herbu Jastrzębiec przypasowali genetycznie się do Kruszewskich rzekomo herbu Awdaniec. Nic się niestety nie składało na ten "genetyczny match" Tymczasem Adam de Pszczółki poinformował mnie o błędnym zaszeregowaniu dziedziców Grabowa pod Ciechanowem, którzy występowali w XV/XVI w. z wzmiankami źródłowymi jako Pobożanie. Kruszewskich pomógł mi rozwikłać najnowszy spis szlachty pow. zambrowskiego autorstwa A. Brzóski, w którym Kruszewscy wystepują jako... Pobogi! Faktycznie wzmianki herbowe Pawła Krusza z Łubnicy wielokrotnie wymieniały jego ród jako Pobogów (Mazowieckie Zapiski Herbowe, A. Wolffa). Omyłkowo przypisałem Awdańca tetsowanym Kruszewskim z miejscowości Grodzkie wywodząc ich z Kruszewa w parafii Sokoły na Podlasiu, nie wiedząc że istniała tez rodzina Pobóg-Kruszewskich na Wschodnim Mazowszu. W ten sposób obie rodziny "utraciły" swoje obce herby na rzecz dawnego rodowego znaku, a ich zbieżność genetyczna i przynależnośc do haplogrupy R1a-L366 nieprzypadkowa. Do tej historii epilog dopisała właśnie wytestowana rodzina Ruszczyńskich z Milewa-Ruszczan, tuż przy Grabowie położonych, a i z Grabowskimi najbliżej genetycznie związana. Do tej pory jej herb nie był znany. Teraz mamy istotny sygnał, że dziedzice na Ruszczanach też mogli pochodzić z rodu spokrewnionymi z Grabowskimi. Czyżby kolejny kamyczek do układanki rodu Pobogów?
Łukasz Łapiński Łukasz Łapiński
Admin
July 17, 2015 @ 6:51am
Time for some Project statistics!