Masovian Nobility

  • 284 members

About us

Aktualnie prezentowanych jest 128 wyników.
[Na stronie WorldFamilies.net 142 wyniki],
reprezentujących 105 różnych rodzin genealogicznych skupionych w 35-ciu rodach heraldycznych.

Kolejne wyniki wkrótce (październik 2013).

- Wyniki działania i wizualizacje są prezentowane w zakładce " Wyniki projektu ".
- wyniki szczegółowe (STR Y i Y Haplo) w zakładce " Wyniki T-DNA "
- wyniki szczegółowe (mtDNA i MT-haplo) w zakładce " Wyniki mtDNA "
- Cele Projektu Să prezentowane w zakładce " cele projektu ".

14-VI-2010 r. Projekt wystartował
25-VII-2010 r. Strona projektu w serwisie WorldFamilies.net
XI-2011 Projekt osiągnął swoje 100 albumalizowanych próbek