Masovian Nobility

  • 224 members

About us

Obecnie prezentowanych jest 128 wyników.
[Na stronie WorldFamilies.net 142 wyniki],
reprezentujących 105 różnych rodzin genealogicznych skupionych w 35-ciu rodach heraldycznych.

Kolejne wyniki wkrótce (październik 2013).

- Wyniki opisowe i wizualizacje są prezentowane w zakładce "Project Results".
- Wyniki szczegółowe (Y-STR i Y-Haplo) w zakładce "Y-DNA Results"
- Wyniki szczegółowe (mtDNA i mt-Haplo) w zakładce "mtDNA Results"
- Cele projektu są prezentowane w zakładce "Project Goals".

14-VI-2010 r. Projekt wystartował
25-VII-2010 r. Strona projektu w serwisie WorldFamilies.net
XI-2011 Projekt osiągnął liczbę 100 przeanalizowanych próbek