Family Finder - only $99 - as seen on ABC News' 20/20!

Masovian Nobility

  • 193 members

About us

W projekcie prezentowane i analizowane są wyniki Y-DNA i mtDNA potomków szlachty z Księstwa Mazowieckiego. Zarówno bezpośrednich wojów Książąt Mazowieckich jak i drobnych rycerzy osiedlonych na terenach czasowo podległym Mazowszu (Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Łęczycka, Podlasie) Księstwo Mazowieckie w XIII w.