Masovian Nobility

  • 297 members

About us

W projekcie prezentowane i analizowane są wyniki Y-DNA i mtDNA potomków szlachty z Księstwa Mazowieckiego. Złożenie wojów Książąt Mazowieckich jak i drobnych rycerzy osiedlonych na terenie czasowo podległym Mazowszu (Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Łęczycka, Podlasie) Księstwo Mazowieckie w XIII w.