Take 20% off mtFullSequence and explore your maternal line!  Click here to buy now.  Offer valid through 8/31/2015.

Masovian Nobility

  • 188 members

About us

W projekcie prezentowane i analizowane są wyniki Y-DNA i mtDNA potomków szlachty z Księstwa Mazowieckiego. Zarówno bezpośrednich wojów Książąt Mazowieckich jak i drobnych rycerzy osiedlonych na terenach czasowo podległym Mazowszu (Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Łęczycka, Podlasie) Księstwo Mazowieckie w XIII w.