Masovian Nobility

  • 224 members

About us

Celem projektu jest zbadanie zależności i wzajemnych powiązań genealogicznych (genetycznych) potomków szlachty księstwa mazowieckiego w prostej linii męskiej.
W szczególności interesujące wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytania:
- Czy da się wyróżnić rody heraldyczne z kilkudziesięciu istniejących na służbie u Książąt Mazowsza?
- Czy ród Prusów wyróżniał się genetycznie od pozostałego mazowieckiego rycerstwa?
- Jakie Haplogrupy będą reprezentowane wśród uczestników badań?
- Która z Haplogrup (lub jej podgałęzi) będzie najliczniejsza?
- Czy na Mazowszu obecni byli potomkowie ludności z grup ugrofińskich i bałtyjskich (Haplogrupa N1c1), dość liczni na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego?
- Czy na tych terenach da się wyodrębnić pozostałości ludności gockiej lub gepidzkiej?
- Jak daleko sięgało osadnictwo "poceltyckie" (R1b-U152)