Masovian Nobility

  • 269 members

About us

W celu poprawienia jakości informacji należy podać:.
W przypadku zainteresowania się jakimś pytaniem na temat:
Książąt Mazowsza?
- Czy ród Prusów wyróżniał się genetycznie od bieżego mazowieckiego rycerstwa?
- Jakie Haplogrupy będzie reprezentowane wśród uczestników badań?
- Która z Haplogrup (lub jej podgałęzi) będzie najliczniejsza?
- Czy na Mazowiu znajdują się Nowi Zwiadowcy i Zespoły (Haplogrupa N1c1), dość liczni na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego?
- Czy na tych zabytkach da się wyodrębnić ludzi w gockiej lub gepidzkiej ?
- Jak daleko sięgało osadnictwa "poceltyckie" (R1b-U152)