Masovian Nobility

  • 269 members

About us

Haplogrup wśród szlachty mazowieckiej.
Praktycznie pojęcie tu większości typowych dla Polski polimorfizmów z zakresu jednakowych zainteresowań Haplogrupy R1a, szczególnie R1a-M458
(grupa ta zajmuje blisko 1/3 całej populacji i jednocześnie ponad połowę wszystkich wyników R1a)

Haplogrup przedstawia się następująco:
(aktualizacja 10- II-2015)Symulację pokrewieństw na podstawie wyników Y-STR (powyżej poziomu Y37)