Get Family Finder with myOrigins at our newly reduced price - Now only $79!

Masovian Nobility

  • 198 members

About us

Wyniki projektu wykazują dużą różnorodność Haplogrup wśród szlachty mazowieckiej.
Praktycznie występuje tu większość typowych dla Polski polimorfizmów z dużym jednak udziałem Haplogrupy R1a, szczególnie R1a-M458
(grupa ta stanowi blisko 1/3 całej populacji oraz jednocześnie ponad połowę wszystkich wyników R1a)

Klasyfikacja rodów wg poszczególnych Haplogrup przedstawia się następująco:
(aktualizacja 10-II-2015)Symulację pokrewieństw na podstawie wyników Y-STR (powyżej poziomu Y37) przedstawia poniższy wykres: