Swedish DNA

  • 2843 members

About us

November 2013: Y-DNA of the medieval Bure family in Sweden identified. http://buredna.sjolunds.se/?page_id=21
November 2013: Y-DNA för Bureätten identifierat. http://buredna.sjolunds.se/

Current frequencies of haplogroups of paternal and maternal line with oldest known origin in Sweden:
http://dna.scangen.se/index.php?show=stats&stat=haplopie&lang=en&haplo_level=1&lan_sel=&database=ftdna
Fördelning av haplogrupptillhörighet för fäderne- och moderlinjer som så vitt känt kommer från Sverige:
http://dna.scangen.se/index.php?show=stats&stat=haplopie&lang=sv&haplo_level=1&lan_sel=&database=ftdna