THIS SUMMER, YOUR DNA HAS MET ITS MATCH. Shop Our Sizzling Summer Sale - Going on Now!

Sweden DNA

Sverigeprojektet
  • 4082 members

About us

Fördelning av haplogrupptillhörighet för fäderne- och moderlinjer som så vitt känt kommer från Sverige:
http://dna.scangen.se/index.php?show=stats&stat=haplopie&lang=sv&haplo_level=1&lan_sel=&database=ftdna
Current frequencies of haplogroups of paternal and maternal line with oldest known origin in Sweden:
http://dna.scangen.se/index.php?show=stats&stat=haplopie&lang=en&haplo_level=1&lan_sel=&database=ftdna
Sverigeprojektet är ett geografiskt projekt som omfattar alla haplogrupper. Vi har därför inte möjlighet att vara samma specialister som de särskilda haplogruppsprojekten. I projektet sker därför grupperingen av medlemmarna ofta på en lite mer övergripande nivå än vad som sker i haplogruppsprojekten. Vi har ambitionen att gruppera in nya medlemmar och uppdatera befintliga grupperingar i slutet av varje månad. Sweden DNA Project is a geographical project covering all haplogroups. We may therefore not be able to group all members as detailed as the dedicated haplogroup projects are able to do. Our ambition is to group new members and update existing groupings at the end of each month.