Sweden DNA

Sverigeprojektet
 • 8920 members

About us


Sweden DNA Project - Sverigeprojektet

This is a geographical project for people with known Swedish ancestry, either through the paternal line (Y-DNA test), the maternal line (mt-DNA test) or other ancestors (Family Finder test).

Detta är ett DNA-projekt för personer med ett känt släktskap till Sverige antingen på fädernelinjen (Y-DNA-test), moderlinjen (mt-DNA-test) eller genom andra anor (Family Finder-test).

How to join - Hur du går med

1. Log in to your FTDNA account with your  kit number and password. - Logga in på ditt användarkonto på FTDNA med kitnummer och lösenord.

2. Click/Klicka “my FTDNA”.

3. Click/Klicka “Projects" > "Join project”.

4. Scroll down to "Dual Geographic Projects". - Gå ned till "Dual Geographic Projects".

5. Click/Klicka "Sweden DNA" > "Join".

(If you later want to leave our project, it's just as easy. Simply chose "Projects" > "Manage Projects" > "Sweden DNA" and click "Leave Project".)

(Om du skulle vilja lämna vårt projekt, så är det lika lätt. Välj "Projects" > "Manage Projects" > "Sweden DNA" och klicka "Leave Project".)

Ancestry Information - Uppgifter om anor


The project works best (members notice connection possibilities, patterns are observed etc) if you fill in information about their ancestral background. Specify what you know in "My Account" > "Most Distant Ancestors". If either of your paternal or maternal line comes from another country than Sweden, that is not a problem for participating in our project, but works out as fine as for those whose both lines comes from Sweden, as far as known. (The non-Sweden line will not be counted in such project statistics where oldest known location within Sweden is relevant.) Below "GEDCOM/Family Tree" we encourage you to upload a GEDCOM file with your family tree, or add surnames and locations below "Surnames" manually, in order to make identification of possible links to other users who are genetic matches more easy.

Projektet fungerar bäst (medlemmar får möjlighet att upptäcka samband, mönster framträder etc) om du fyller i information om din bakgrund. Specificera vad du vet i "My Account" > "Most Distant Ancestors". Om någon av din fäderne- eller moderlinje kommer från ett annat land än Sverige, så går det ändå lika bra att medverka i vårt projekt som för den vars båda linjer kommer från Sverige, så vitt känt. (Linjen från utlandet kommer inte att räknas med i sådan projektstatistik där äldsta hemvist inom Sverige är relevant.) Ladda också gärna upp en GEDCOM-fil med ditt anträd under "GEDCOM/Family Tree", eller lägg till anors efternamn och hemvist manuellt under "Surnames", för att underlätta identifiering av möjliga med dig gemensamma anor för dina träffpersoner.

Examples of ideal information in "Most Distant Ancestors". - Exempel på bra information i "Most Distant Ancestors":


 • Carl Carlsson, b. 1795 unknown where, d. 1862 in Spjutmo, Mora (W)

 • Anna Olsdotter, b. 1804 in Bosarp, Härja (R)

 • adopted, no info.

 • Maria Svensdotter, m. 1783 in Snevringe (U).


A letter, like W, R, U, shows with "län" the parish is situated within. - Länsbokstäver (t.ex. W, R, U) kan gärna användas. 

Blekinge län = K. Dalarnas län = W. Gotlands län = I. Gävleborgs län = X. Göteborgs och Bohus län = O. Hallands län = N. Jämtlands län = Z. Jönköpings län = F. Kalmar län = H. Kopparbergs län = W. Kristianstads län = L. Kronobergs län = G. Malmöhus län = M. Norrbottens län = BD. Skaraborgs län = R. Skåne län = LM. Stockholms län = AB or B. Södermanlands län = D. Uppsala län = C. Värmlands län = S. Västerbottens län = AC. Västernorrlands län = Y. Västmanlands län = U. Västra Götalands län = OPR. Älvsborgs län = P. Örebro län = T. Östergötlands län = E.


Who to contact within the project? - Vem ska jag kontakta inom projektet? 

If you have questions about haplogroups, chose preferably the one of us who is responsible for "your" haplogroup:

Om du har frågor om haplogrupper, kontakta i första hand den av oss som är ansvarig för "din" haplogrupp:
Swedish Genealogical Resources


Tracing Your Ancestors in Sweden:  Internet sources for tracing Swedish ancestors in original records (such as church books) include (not all require a subscription fee, see Online Resources below for links):

 1. Riksarkivet, the Swedish National Archives web site with many different sources.

 2. Arkiv Digital, with color photos of all church books and also many other sources.

 3. Familysearch. A lot of Swedish church books and other international sources.

 4. Ancestry A lot of Swedish church books and other international sources.

If you are in Sweden you can visit one of the nine regional archives to view microfilm of church records.  In the United States the Family History Centers will help you get microfilm.  The Swenson Center at Augustana College in Rock Island, Illinois, in addition to microfilm, has records of Swedish-American organizations and newspapers. "Your Swedish Roots " (Ancestry) by Per Clemensson and Kjell Andersson, and "Cradled in Sweden" (Everton Pub.) by Carl Erik Johansson are good sources for starting and organizing an ancestry search. See also Swedish Genealogy Forum.

Genealogiska hjälpmedel

Sveriges namnskick under äldre tid med son och dotternamn medför att forskningen på fädernesidan oftast inte kan följas på ett bestämt släktnamn. Skulle du ha ett ovanligt släktnamn kan olika publicerade släktkalendrar vara till god hjälp liksom biografiskt lexikon eller adelns ättartavlor.

För att kunna släktforska i kyrkobokföringens originalkällor finns tre olika avgiftsbelagda tjänster. 

 1. SVAR. Riksarkivets Digitala forskarsal. (utan kostnad) 

 2. Arkiv Digital, som fotograferat alla kyrkböcker i färg (abonnemang).

 3. FamilySearch. Både svenska och amerikanska källor. (utan kostnad, men inloggning krävs.)

 4. Ancestry. Dels svenska kyrkböcker och mycket källor om emigration till USA. (abonnemang)


För att komma igång med forskningen och hitta lämplig genealogisk litteratur finns bra sammanställningar på

Sveriges Släktforskarförbunds hemsida Rötter. Förbundet driver även diskussionsforumet Anbytarforum.

Genealogiska Föreningen har samlingar av genealogisk litteratur, samlingar av familjeannonser ur svenska dagstidningar m.m.

Föreningen Datorhjälp i Släktforskning (DIS) har en online-databas som även kan användas av besökande som ej är medlemmar. Vid medlemskap kan man dock få behörighet till fler och mer omfattande sökningar.

Föreningen Släktdata har en databas.
Om DNA-genealogi för nybörjaren på svenska

"Wiki" om DNA-genealogi:

http://wiki.genealogi.se/index.php?title=SSGG

http://www.genealogi.se/wiki/index.php/DNA-genealogi

Introduktion (två filmade föredrag) till vad det här med DNA-jämförelse i släktforskning handlar om:

http://www.genealogi.net/filmade-foredrag-om-dna/

Vilket test ska jag välja?

http://sjolunds.se/dna-genealogi/?p=102

Hur går det praktiskt till att lämna salivprov?

http://sjolunds.se/dna-genealogi/?page_id=16

Y-DNA - hur många markörer ska jag testa?

http://sjolunds.se/dna-genealogi/?p=102

Hur tolkar jag mitt resultat i testet Family Finder?

http://anverket.se/dnatest

Jag har gjort Y-DNA-test - vad göra nu?

http://gronastubben.se/wordpress/?p=93 

Var kan jag ställa frågor och få svar på svenska?

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/370857/370857.html

https://www.facebook.com/#!/groups/dnaanor/