The FTDNA Holiday Sale is Back!!! Visit our Products page for discounted sale prices, then log into your account to view your Mystery Reward Coupon - our gift to you!

Swedish DNA

  • 3060 members

About us

Our goals are to:
* Map the haplogroup and haplotype variation for people with Swedish ancestry
* Identify regional DNA variations, giving hints to historical migration to and within Sweden
* Help members to find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors
* Help members to learn more about their deep ancestral origins

We encourage you to provide information about your earliest known paternal and maternal ancestors (if they were Swedish) so that we can see the regions your lines come from.

We also encourage you to upload a Gedcom file with your family tree with as much information as possible, in order to provide possible links to other users who are genetic matches. If you are not sure how to do this, get in touch and we might help.

***

Våra mål är att:
* Kartlägga haplogrupp- och haplotypfördelningen bland personer med rötter i Sverige
* Hitta regionala DNA-mönster för att få ledtrådar till historiska folkförflyttningar till eller inom Sverige
* Hjälpa medlemmar att hitta DNA-matchningar och förhoppningsvis upptäcka gemensamma anor
* Hjälpa medlemmar att förstå mer om sin förhistoriska härkomst

Vi uppmanar alla medlemmar att skriva in information om sin tidigast kända anfader i rakt nedstigande manlig linje och tidigast kända anmoder i rakt nedstigande kvinnlig linje. Detta är väldigt värdefull information för både projektet och för andra medlemmar. Informationen registrerar du under Menyn "My Account >> Most Distant Ancestors". Skriv gärna socken eller landskap där anan bodde, för att informationen ska kunna användas i regionala analyser.

Vi uppmanar även alla medlemmar att ladda upp en s k Gedcom-fil med sin antavla med så mycket information som möjligt. Detta för att öka chanserna att genetiska matchningar ska kunna identifiera er gemensamma ana. Är du osäker på hur man gör detta, kontakta någon av administratörerna!