POL-LITH NOBILITY

Projekt szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • 243 members

About us

An Advanced STR marker DYF399X has been determined (it is an asymmetric three allele STR locus that can be used to observe deletions and recombinational rearrangements in the palindromic region of the Y chromosome) for 4 descendants of Giedymin - Grand Duke of Lithuania (died 1341) N1c1a1a1a1a Haplotype
This marker is valuable in few hundred years genealogy.

There are results of DYF399X testing (Feb., 2012) in four branches of the same clan after near 700 years:

kit133144 24.1t  24.1t prince Chertorisky  N-L550 > L1025 > M2783 > L551 > Y14150 > Y13978 > Y13977

kit160454 24.1t  24.1t prince Golitsin        N-L550 > L1025 > M2783 > L551 > Y14150 > Y13978 > Y13977

kit158600 25.1t  25.1t prince Trubetskoy  N-L550 > L1025 > M2783 > L551 > Y14150 > Y13978

kit132895 23.1t  23.1t prince Khovanskii  N-L550 > L1025 > M2783 > L551 > Y14150 > Y13978


For all results DYF399X testing in N1c1a1a1a1a subclade (L550+ L1025+ L551+) see Baltic Sea DNA Project result section

Idea of this screening has been given by Łukasz Łapiński, founder Nobility of Grand Duchy of Lithuania Y-DNA&mtDNA Project
All test were financed by Mr Alex Chertorizhsky and conducted in Nobility of Grand Duchy of Lithuania Project

There are two results of DYF399X testing (May, 2013) at descendant of Rurik dynasty (L550+ L1025-)

kit200703 26.1t  26.1t prince Woroniecki   N-L550 > Y4338 > Y4339 > Y10931

kit179757 25.1t  25.1t prince Massalski      N-L550 > Y4338 > Y4339 > Y10931 > VL15

This test was conducted in Nobility of Grand Duchy of Lithuania Project,
this one and all other tests DYF399X of descendants of Rurik were financed by Mr Alex Chertorizhsky and was doing in few other projects.

aktualizacja: 2017-12-11

Stanisław J. Plewako


Maternal line (mtDNA) results:
Wyniki włączone do projektu mtDNA obejmują przodków i potomków:
 1. Józefy z Ruckich Pietruskiej, 1787-1840, matki Domiceli z Pietruskich Dzieduszyckiej
  haplotyp oznaczony: H2a1 w próbce DNA Andrzeja Krzyżanowskiego
 2. Józefy z Czachórskich Watta-Skrzydlewskiej linia przodków znana do Zuzanny Skrzyckiej, zm. przed 1770 r., Wielkopolska, zob. Teki Dworzaczka spodziewany haplotyp: H6a1b, haplotyp oznaczony: H w próbce DNA Łukasza Mellerowicza/
 3. Petroneli z Kropiewnickich Grodzkiej linia przodków znana do Marianny z d. Kropiewnickiej ur. ok. 1765 r.,
  haplotyp oznaczony: HV w próbce DNA Lucjana Łapińskiego
 4. Klary Kibort zamężnej Niezinska, ur. ok. 1794, na Litwie (Żmudź)
  haplotyp oznaczony: W w próbce Sarunasa Liekisa
 5. Maurycji z Goczałkowskich Śniechowskiej (linia przodków znana do Zofii /ur. ok. 1580/ żony Wojciecha Szczypierskiego, Kalisz, Wielkopolska, zob.: Teki Dworzaczka

  Maurycja z Goczałkowskich h. Poraj Śniechowska Zadowice maj., X2e1 mtDNA
  &ca 1860 Lambert Śniechowski h. Bełty I
  |  |

   |


  Matylda ze Śniechowskich h. Bełty Kokowska, X2e1 mtDNA  Sabina ze Śniechowskich h. Bełty I Grabska

  , X2e1 mtDNA


   |
  Laura z Kokowskich h. Korab Zeltmanowa,
  , X2e1 mtDNA
     Anna z Grabskich h. Wczele Chrostowska

  X2e1 mtDNA

   

  Maria z Grabskich h. Wczele Piątkowska, X2e1 mtDNA
  |

   |

  |
  Andrzej Zeltman, X2e1 mtDNA, Kit 194422

  Wanda z Chrostowskich h. Ostoja Nowicka
  1916-1941, X2e1 mtDNA

  Bronisława z Piątkowskich h. Korab Kinastowska,
  1917-2008
  , X2e1 mtDNA
   

   |

  |
   

    Danuta z Nowickich Ryan, 1940-

  X2e1 mtDNA oznaczona, Kit 236824

  Anna Kinastowska h. JutrzenkaX2e1 mtDNA oznaczona, Kit 171497
 • Otrzymane w maju 2013 r. wynik rozszerzonego do Pełnej Sekwencji Mitochondrialnej (FMS lub FGS) testu Andrzeja Szuleckiego #200042 są niezwykle interesujące. FMS w zakresie HVR1 i Regionu Kodującego (CR) są całkowicie zgodne, w tym co do specyficznej mutacji CR w obu liniach genealogicznych. Jedyna różnica między próbkami #236824 i #171497 a #200042 występuje w regionie HVR2 i dotyczy dwóch dodatkowych cytozyn w pozycji 309. Ten polimorfizm jest jednak niestabilny i w badaniach filogenetycznych jest ignorowany.
 • Z wyniku Andrzeja Szuleckiego można wnioskować, że Andrzej Zeltman #194422 ma identyczny region CR jak jego dwie kuzynki, skoro ma identyczny Andrzej Szulecki zewnętrzny krewny tej rodziny. Oczywiście mogło się zdarzyć że w CR Andrzeja Zeltmana pojawiła się jakaś nowa mutacja, ale na pewno nie pochodzi ona od prababki Maurycji z Goczałkowskich Śniechowskiej.
 • Identyczność regionu HVR2 Andrzeja Zeltmana i obu kuzynek dowodzi, że niestabilne mutacje 309.1C, 309.2C w skali genealogicznej są dość stabilne, skoro posiadała je w chwili urodzenia w 1839 r. Maurycja z Goczałkowskich Śniechowska. Analiza tych mutacji w subkladzie X2e1 może wskazać na strukturę pokrewieństwa w skali genealogicznej (kilkuset lat).
 • Odmienność w zakresie braku mutacji 309.1C, 309.2Cw próbce Andrzeja Szuleckiego dowodzi że zgodnie ze znanym jego rodowodem w linii żeńskiej sięgającym połowy XVIII w. pokrewieństwo to jest dawniejsze, może XVII lub XVI wieczne. Można zatem powiedzieć, że genom tych osób, z pominięciem różniących je dodatkowych Cytozyn w pozycji 309 jest charakterystyczny dla szlacheckiego Subkladu Wielkopolskiego, a więc, że osoby posiadające taki haplotyp powinny pochodzić od tej samej szlachcianki żyjącej gdzieś w średniowiecznej Wielkopolsce. Badania metrykalne wspierają więc badania z zakresu genealogii genetycznej i odwrotnie.
 • Należy się spodziewać uwzględnienia uzyskanych wyników w żeńskim drzewie filogenetycznym człowieka

aktualizacja: 2013-06-09

Stanisław J. Plewako