POL-LITH NOBILITY

Projekt szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • 243 members

About us


Wyniki Y-DNA Projektu Szlachty Polskiej - podział na haplogrupy od zasiedlenia Europy
(ogólne ramy czasowe można zobaczyć na Eupedii)


                                                                                                                                                                                        opracował dr Łukasz Lubicz-ŁapińskiPrzynależność osób ujętych w Herbarzu ZSzP do poszczególnych subkladów słowiańskiej haplogrupy R1a
wiek subkladów (rozgałęzień) za
yfull.comWyniki w linii matczynej (mtDNA)


2012-07-21 wynik pełnego testu Marii Danuty Ryan - kuzynki Anny Kinastowskiej z Kanady i kuzyna Andrzeja Zeltmana z Polski potwierdził dziedziczenie mtDNA haplogrupy X2e1b
2011-11-02 dołączony został do projektu wynik pana Andrzeja Szuleckiego, ze znaną linią macierzystą szlacheckich przodków do czasów Królestwa Kongresowego, co samo w sobie nie jest niczym niezwykłym. Jednak zestaw markerów zaliczający go już na podstawie HVR1 do grupy X2e1 przy całkowitej zgodności z wynikiem dotychczasowych uczestników z tą haplogrupą sugerował możliwość wykrycia po raz pierwszy rzeczywistego pokrewieństwa dzięki testowi mtDNA.
2011-02-26 FT DNA przekazało wynik Andrzeja Zeltmana, kuzyna Anny Kinastowskiej, oznaczając haplogrupę jako X - przy całkowitej zgodności w regionach HVR1 i HVR2. Tym samym uzyskano potwierdzenie haplotypu Maurycji z Goczałkowskich Śniechowskiej który dotąd był tylko dedukowany z wyniku jej praprawnuczki Anny Kinastowskiej
W badaniu tej grupy rodzinnej dołączyliśmy wynik pani Kennedy z Kanady (pochdzenie z Bawarii), jak też wykonany później test Stanisława J. Plewako
Tu jest drzewo pokrewieństw w Herbarzu ZSzP

2011-08-20 Andrzej Krzyżanowski otrzymał pełne oznaczenie sekwencji mtDNA. Przez porównanie jego wyniku do wyniku Thomasa Lasska (#97423 Baltic Sea DNA Project), przy całkowitej zgodności w regionach HVR1 i HVR2 oraz tej samej haplogrupie H2a1 okazało się, że w obszarze kodującym istnieją poważne różnice w ilości mutacji. Pięć mutacji w regionie CR jest wspólnych, ale dwie dodatkowe występują u Andrzeja Krzyżanowskiego. Oznacza to wspólną przodkinię w czasach zapewne przed pojawieniem się źródeł pisanych w Polsce. Pokazuje to konieczność badania Pełnej sekwencji mtDNA, zob. http://dna-explained.com/2012/07/17/citizen-science/

2009-08-24 Najdłuższe identyfikowalne linie żeńskie przedstawił w swoim artykule na minakowski.pl dr Marek J. Minakowski

2015-12 Artykuł o naszych badaniach mtDNA pióra Stanisława J. Plewako (kliknąć by przyjść do treści)