POL-LITH NOBILITY

Projekt szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • 243 members

About us

Członkiem Projektu może zostać każda osoba pochodzenia szlacheckiego, która przedstawi linię przodków (ojczystą dla Y-DNA lub macierzystą dla mtDNA) wiodącą do szlachcica lub szlachcianki Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dołączy wynik testu DNA. W szczególności administratorzy Projektu zapraszają członków rodzin ujętych w Bazie Genealogicznej Związku Szlachty Polskiej
Do udziału w projekcie zapraszane mogą być osoby, których haplotypy wskazują na pokrewieństwo i objaśniają pokrewieństwa - mimo, że nie spełniają warunku ciągłości genealogicznej. Członkowie projektu dążyć będą do ustalenia terminalnej mutacji SNP w Y-DNA dla danej rodziny, przez badanie jak najbardziej odległych linii, których genealogia jest ustalona. W zakresie linii macierzystej członkowie dążyć będą oznaczenia Pełnej Sekwencji Mitochondrialnej (FGS mtDNA) charakteryzującej daną rodzinę. Testy poniżej FGS mtDNA (HVR1 lub HVR1+HVR2) mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Test zgodności mtDNA lub Y-DNA potwierdza zarazem cały szereg przodków łączących krewnych w danej linii, macierzystej lub ojczystej, weryfikuje inną metodą genealogię opartą o źródła dokumentarne. Pod hiperlinkami przykłady dziedziczenia mtDNA haplogrupy X2e1b i Y-DNA haplogrupy I2a L621 Y4882