Forest Finn DNA

  • 2726 members

About us

Status pr. 7. april 2018:

Vi har nå testet 316 menn med mannslinjer tilbake til skogfinner i Skandinavia. 85 skogfinske slektsnavn er testet. Av disse er det foreløpig 30 slektsnavn hvor vi har fått treff i Finland.

Flere i Finland må teste seg for at vi skal få en større økning i koblinger dit.


Status on April 7th 2018: 

We now have 316 men with male lines back to Forest Finns in Scandinavia. 85 Forest Finn surnames are tested. Among these, we can yet only follow 30 names back to Finland.

We have to wait until more people in Finland has tested to get more direct Finnish connections.

• Hakkarainen* (6)

• Karhinen (2)

• Liimalainen (1)

• Pentikäinen* (2)

• Suuroinen* (3)

• Haljainen (1)

• Karvainen (3)

• Liitiäinen* (16)

• Poikoinen* (1)

• Tarvainen* (3)

• Hartikainen (2)

• Kemppainen* (2)

• Liukkoinen* (5)

• Porkka* (6)

• Tenhuinen* (5)

• Havuinen (1)

• Keppainen (1)

• Manninen (1)

• Purainen(*) (5)

• Tossavainen* (5)

• Hiltuinen* (1)

• Keroinen (?) (1)

• Marttinen (3)

• Purkainen (1)

• Turpeinen* (2)

• Himainen (1)

• Kiiskinen (1)

• Moilainen* (1)

• Puuroinen (1)

• Vaissinen* (3)

• Honkainen* (2)

• Kilpoinen (1)

• Moijainen (1)

• Raaskoinen (1)

• Valkoinen a* (3)

• Hotakka (1)

• Kinniainen* (2)

• Muhoinen* (2)

• Raatikainen* (6)

• Valkoinen b* (3)

• Huuskoinen* (1)

• Kirjalainen (1)

• Mullikka* (2)

• Rajalainen (1)

• Veteläinen* (9)

 Hyytiäinen* (3)

• Kirnu (1)

• Multiainen (1)

• Riekkinen* (1)

• Hähmä* (6)

• Konttinen (1)

• Mäkeläinen (1)

• Ronkainen* (2)

• Häkkinen* (5)

• Korpinen (1)

• Navilainen (2)

• Ryslöinen* (1)

• Hämäläinen a* (2)

• Kuikka (2)

• Nikarainen a (4)

• Räisäinen* (2)

• Hämäläinen b* (2)

• Kukkoinen* (1)

• Nikarainen b* (2)

• Rämäinen* (6)

• Hämäläinen c* (4)

• Kuosmainen* (3)

• Nykäinen* (1)

• Saastainen (1)

- 316 personer med

• Hänninen (2)

• Kähköinen* (2)

• Oinoinen* (6)

• Savolainen (2)

  skogfinsk mannslinje

• Ikoinen (1)

• Käiväräinen* (3)

• Orainen (2)

• Siekkinen* (4)

- 253 med finsk

• Jämsiläinen (1)

• Kääriäinen (1)

• Paalainen* (5)

• Sikainen (1)

  slektsnavn

• Kaikkalainen (5)

• Laininen* (3)

 Pasainen* (1)

• Soikkainen* (4)

- 50 navn bekreftet (*)

• Kanainen* (4)

• Lehmoinen* (22)

• Pennainen (1)

• Suhoinen* (5)

- 30 til Finland* betyr at navnet er DNA-bekreftet (* means that the surname is confirmed by two or more tests):

Tall i parentes viser antall tester. Når et slektsnavn ikke er bekreftet kan det skyldes at linjene til de som er testet møtes etter for få generasjoner, eller at resultatene av en test ikke er ferdig enda. Fullverdig bekreftelse fås først når linjene møtes før 1700 eller på eldste kjente felles stamfar.

The numbers in parenthesis indicate number of tests. When a name is not confirmed even with several tests, this could be because the male lines meet to early to confirm or because all results are not yet ready. A sufficient confirmation is depending on male lines meeting before 1700 on first common ancestor.