Forest Finn DNA

  • 2724 members

About us

Den historiske etniske minoriteten Skogfinner trenger ei egen hjemmeside, slik at det er mulig å sammenligne og skille ut resultater fra folk som stammer fra skogfinner.

Etnisitetens navn er kulturelt basert. Skogfinnene har fått navnet fordi de var nært tilknyttet granskog gjennom sin måte å dyrke jorda på, såkalt svedjebruk, besto av å hogge ned skogen, la den tørke et par år og tenne på "fallet" rundt midstsommer. En spesiell toårig rugsort, svedjerug, ble sådd i den varme aska. Ideelt kom det regn rett etter at kornet var sådd. Kornhøsten neste år kunne ha enorme avlinger sammenlignet med skandinaviske forhold.

Prosjektet er nært knyttet til det finske DNA-prosjektet "Finland DNA" og samarbeider også med flere slektsforskerforeninger.  The historical ethnic minority Forest Finns in Scandinavia needs a web page of it's own to compare and separate results from people descending from Forest Finns.

The naming of the etnicity is culturally based. The Forest Finns are named after their culture which was closely connected to conipherous forest areas suited for the agricultural slash and burn technique.

This project is closely connected to the Finland DNA project. However, it is neccesary to have a separate project to identify the Forrest Finn tests.