SAVE ON FAMILY FINDER, Y-DNA, & mtDNA DURING OUR DNA DAY SALE!  ENDS APR 25TH

Central-European Nob

Projekt potomków elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 125 members

About us

NOBILITY of Central-Europe - Projekt potomków szlachty i arystokracji byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i krajów sąsiednich.
NOBILITY of Central-Europe - Project of descendants of the nobility (including aristocracy) of the former Polish-Lithuanian Commonwealth and neighbouring countries

Jeśli jesteś potomkiem osób z bazy genealogicznej Sejmu Wielkiego http://www.sejm-wielki.pl/ to zapraszam do tego Projektu.
If you are a descendant of persons from the genealogical database of the Sejm Wielki http://www.sejm-wielki.pl/en.php or http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=en , we invite you to this Project.

Chcemy w szczególności badać pokrewieństwa genetyczne we wszystkich liniach genealogicznych (badania Family Finder chromosomów autosomalnych) pośród potomków elit szlacheckich czyli tzw. poszerzonej rodzinie, opisanej ostatnio w książce socjologicznej "Totem inteligencki - Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej" Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego http://iss.uw.edu.pl/totem-inteligencki-arystokracja-szlachta-i-ziemianstwo-w-polskiej-przestrzeni-spolecznej/

W tym względzie projekt NOBILITY of Central-Europe różni się od podobnego projektu
POL-LITH Nobility https://www.familytreedna.com/groups/pol-lithnobility/about/background
nastawionego na badanie głębokich pokrewieństw w liniach ojczystej (Y-DNA) i macierzystej (mt-DNA), do którego również zapraszam.

Stanislaw J. Plewako
2018-07-14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
In particular, we want to investigate genetic relationships in all genealogy lines (Family Finder studies of autosomal chromosomes) among the descendants of the noble elite or so-called extended family, described recently in the sociological book "Intellectual Totem - Aristocracy, nobility and landed aristocracy in the Polish social space" by Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki (on Polish language)

In this aspect, the NOBILITY of Central-Europe project differs from a similar project: POL-LITH Nobility https://www.familytreedna.com/groups/pol-lithnobility/about/background which focusing on studying deep relationships in paternal (Y-DNA) and maternal (mt-DNA) lines, to which Project I also invite.

Stanislaw J. Plewako
2018-07-14