Central-European Nob

Projekt potomków elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 81 members

About us

NOBILITY of Central-Europe - Projekt potomków szlachty byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jeśli jesteś potomkiem osób z bazy genealogicznej Sejmu Wielkiego to jesteś zaproszony do tego Projektu. W szczególności chcemy badać pokrewieństwa genetyczne we wszystkich liniach genealogicznych (badania Family Finder chromosomów autosomalnych) pośród potomków elit szlacheckich czyli tzw. poszerzonej rodzinie, opisanej ostatnio w książce socjologicznej "Totem inteligencki - Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej" Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego W tym względzie projekt NOBILITY of Central-Europe różni się od podobnego projektu POL-LITH Nobility nastawionego na badanie głębokich pokrewieństw w liniach ojczystej (Y-DNA) i macierzystej (mt-DNA), do którego również zapraszamy. -------------------------------------------------------------------------------------------------- NOBILITY of Central-Europe - Project of descendants of the nobility from the former Polish-Lithuanian State In particular, we want to investigate genetic relationships in all genealogy lines (Family Finder studies of autosomal chromosomes) among the descendants of the noble elite or so-called extended family, described recently in the sociological book "Intellectual Totem - Aristocracy, nobility and landed aristocracy in the Polish social space" by Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki In this aspect, the NOBILITY of Central-Europe project differs from a similar project: POL-LITH Nobility which focusing on studying deep relationships in paternal (Y-DNA) and maternal (mt-DNA) lines, to which Project I also invite.