Save on Y-DNA and Family Finder During Our Father's Day Sale! Now through June 17th.

Central-European Nob

Projekt potomków elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 82 members

About us

Od 2007 r. kiedy rozpoczął działalność Central European Nobility Project pojawiło się kilka innych projektów zorientowanych na badania szlacheckich linii ojczystych (Y-DNA) i macierzystych (mtDNA). W szczególności zaawansowany projekt POL-LITH Nobility (Projekt Szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów), do ktorego również zapraszamy oraz kilka projektów regionalnych lub rodowych. Wobec wyczerpania sie dotychczasowej formuły tego projektu (porównywanie w tych samych sekcjach wyników osób o tym samym nazwisku ale równych haplotypach okazało się bezproduktywne, a opisywanie wszystkich herbów szlacheckich jako hipotetycznych - bezzasadne).

Dlatego należy wykorzystać zgromadzony potencjał tkwiący w Projekcie Central European Nobility do zachęcenia do badań pokrewieństwa genetyczne we wszystkich liniach genealogicznych (badania Family Finder chromosomów autosomalnych) pośród potomków potomkach elit szlacheckich czyli tzw. poszerzonej rodzinie, opisanej ostatnio w książce socjologicznej "Totem inteligencki - Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej" Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego.