Central-European Nob

Projekt potomków elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 81 members

About us

Genealoga Genetyczna rozwinęła się jako metoda badawcza a potem dyscyplina naukowa na podstawie badania linii genetycznych:
macierzystej zapisanej w mtDNA
ojczystej, zapisanej w Y-DNA.
W obu przypadkach mamy do czynienia z akumulacją drobnych zmian genetycznych w nierekombinującym materiale genetycznym. Obserwować możemy w przypadku dziedziczenia mutacji SNP dziedziczenie mutacji w okresie od 300 tysięcy lat aż po współczesność, zaś w przypadku mutacji STR (tylko w Y-DNA) od schyłku średniowiecza po współczesność.

Niewykorzystana genealogicznie pozostaje olbrzymia ilość informacji genetycznej w chromosomach nie związanych z płcią - autosomach.
Opisują one dziedziczenie wszystkich genów po wszystkich przodkach. Zaawansowany test genetyczny Family Finder jest odpowiedzią na te zapotrzebowanie.

Jednak wyniki nie są proste do interpretacji i powyżej 3 generacji są problematyczne, dlatego że każde pokolenie to silna rekombinacja genów, ich mieszanie i losowe przekazywanie następnemu pokoleniu. Utrudnia to interpretację nieoczywistych pokrewieństw. Projekt Central European Nobility może stanowić doskonałe laboratorium do analizy dalszych pokrewieństw w obrębie "Rozszerzonej rodziny". Spróbujemy to zrobić.

Poniżej schemat rodziny z kuzynami uprawnionymi do dziedziczenia od 28 czerwca 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny. Schemat pokazuje dziedziczenie przez kuzynów bezdzietnego małżeństwa. Nas zainteresuje możliwość potwierdzenia genetycznego takiego pokrewieństwa i jego stopień