Karjala DNA

  • 2154 members

About us

PROJEKTIOHJELMISTON TUOTTAMAT TULOSTEET

DNA-projektien peruspalveluun kuuluvat, jäsenten DNA -tuloksiin perustuvat TULOSTEET löytyvät aloitussivun valikosta DNA Results. 

1) Listatulosteissa (Charts) administraattorit ovat luokitelleet isä- ja äitilinjan testin tehneet ryhmiin Kohdealueella (suora sukulinja johtaa luovutettuun Karjalaan) tai Ei kohdealueella. Sen sisällä jäsen on sijoitettu omalle haplopuun oksalleen. Kohdealue/ei kohdealue -jaon kertoo vain varhaisimman tunnetun esivanhemman asuinpaikka. Viimeisenä listauksissa olevassa Ungrouped-ryhmässä ovat ne jäsenet (kit-numerot), joissa varhaisimman tunnetun esivanhemman tietoja (ASUINPAIKKATIETOA!) ei ole jäsenen perustietoihin tallennettu tai joita ei ole vielä ehditty sijoittaa omaan alueelliseen ryhmäänsä.  

2) Maps -karttatulosteissa  näkyvät haploryhmittäin (alaryhmittäin) ao. ryhmään kuuluvien nuppineulat kartalla siinä, missä perustietojen Ancestor Location -tietojen mukaan ao. esivanhempi on elänyt. Ellei Ancestors Location -kohtaa ole täytetty, esivanhemman nuppineulaa ei karttatulosteilla näy.

Huom! Esivanhempien tiedot ovat siis oleellisia, ilman asuinpaikkatietoa emme edes tiedä, kuuluuko jäsen tähän projektiin! Ei kohdealueella- ryhmään tulee luonnollisesti paljonkin tietoja: kun jäsen on tehnyt sekä isälinjan että äitilinjan testin, molempien testien tulokset tulevat projektin piiriin, vaikka jompi kumpi esivanhemmista ei olisi asunut luovutetussa Karjalassa.  

FTDNA:n tavanomaiset haploryhmä- tai maantieteelliset projektit eivät käsittele FamilyFinder-testin tuloksia. Mitään pelkän FamilyFinder-testin tehneen jäsenen tietoja tai tuloksia ei siis näy projektin tulostiedoissa. 


TESTIEN MÄÄRÄ KARJALA DNA -PROJEKTISSA 28.10.2018, jäseniä 1410  

YDNA -testit                   956 kpl
- joista Y67                       864 kpl
(Big Y -testit                     303 kpl)

mtDNA -testit                    745 kpl
- joista mtFullSeq              644 kpl

FamilyFinder -testit        1 080 kpl (pelkän FF-testin tehneitä on noin 170)


ISÄ- JA ÄITILINJOJEN HAPLORYHMÄJAKAUTUMA KOHDEALUEELLA (LUOVUTETUSSA KARJALASSA) LOKA 2018

ISÄLINJAT (tehdyistä testeistä) 

        Haploryhmä         %

                 N                 73
                 I1                16
                 R1a                6,5 
                 R1b                2,5 
                 E                     1,5 
                 T                     0,1  


ÄITILINJAT (tehdyistä testeistä) 

         Haploryhmä        %

                 H                 43  
                 U                 26  
                 J                    7
                 T                    7
                 K                   4,5
                 V                   3,7
                 W                  3,7
                 I                    2,4
                 D                   2,4
                 X                   2,0
                 Z                   1,6
                 R                   0,5
                 G                   0,5 

Facebookin Karjala DNA -keskusteluryhmän Tiedostot-kansiossa on useammin ja erilaista tietoa projektista ja sen tuloksista.