Karjala DNA

  • 2303 members

About us

KarjalaDNA-projekti on tarkoitettu DNA-harrastajille, joiden juuret ovat Luovutetussa Karjalassa.
 
Tässä tavoitteellinen kohderyhmä määritellään niin, että kyseessä ovat pitäjät, jotka kokonaan tai joista osia luovutettiin Neuvostoliitolle v. 1944. 

Alueen tausta ja DNA-sukututkimuksellinen mielenkiintoisuus: Luovutetun Karjalan alue oli vuosisatoja Ruotsin (Suomen) ja Venäjän välisenä rajamaana ja taistelutantereena. Siksi Luovutetulla Karjalalla on oma erityinen väestöhistoriansa, johon historialliset tapahtumat ovat vaikuttaneet. Esimerkiksi: Ruotsin ja Venäjän ensimmäinen raja (Pähkinäsaari 1323) jakoi alueen kahtia 300 vuodeksi, Ruotsin Karjalaan ja Venäjän Karjalaan.  Näkyykö tämä DNA-tuloksissa? Stolbovan rauhassa 1618 Ruotsi sai koko silloisen Käkisalmen läänin 100 vuodeksi haltuunsa.  Sen seurauksena "voittomaan" - erityisesti Laatokan Karjalan - väestö vaihtui dramaattisesti 1600-luvun aikana, paikoin lähes totaalisesti. Ortodoksiset kanta-asukkaat siirtyivät joukoittain Venäjälle (näin syntyi mm. Tverin Karjala). Tilalle muutti luterilaisia asukkaita "Suomen" puolelta, erityisesti Savosta ja Viipurin Karjalasta. Valtaosa erityisesti Laatokan Karjalan myöhemmistä suvuista on näitä 1600-luvulla tulleita. Viimeinen suuri väestömuutos on kaikkien tuntema: vuonna 1944 yli 400.000 Luovutetun Karjalan asukkasta asettui evakkoina muualle Suomeen.

Kohdealueen erityinen väestöhistoriallinen tausta on yksi syy siihen, miksi juuri tämä DNA-projektin maantieteellinen rajaus on perusteltu.  Suomessa on tutkittu lääneittäin eri haploryhmien osuuksia väestöstä. Viipurin läänin osalta näitä tietoja on saatavissa vain evakkojen ja heidän jälkeläistensä poskinäytteistä. Ehkä riittävän volyymin saavuttaessaan tämä harrastajaprojekti voi tuottaa materiaalia vastaamaan tähän kysymykseen. Kun Suomen puolelle jääneet, alueitaan osittain aikoinaan menettäneet rajapitäjät otetaan mukaan, saadaan mukaan väestöhistoriallisesti kompaktimipi alue. Esim. Parikkalan ja rajan taakse jääneiden naapureiden Kurkijoen, Hiitola ja Jaakkiman väestöhistoria on hyvin samanlainen ja suvilla on yhtenevyyksiä. 

Jäsentä saattaa kiinnostaa, olivatko hänen esivanhempansa niitä, jotka tulivat Karjalaan 1600-luvulla Savosta? Savosta siirtyneet tulokkaat saattoivat olla toki "paluumuuttajiakin" - Savoa kun oli aiemmin asutettu Laatokan Karjalasta käsin. Toisaalta karjalainen ortodoksisukukin saattaa olla läntistä alkuperää (esim I-haploryhmää).  Esim. Kurkijoen muinaislöydöt kertovat lännestä tulleesta asutuksesta jo 800-luvulla. Vikingit purjehtivat idäntiellään myös Laatokalla.  Heidän perimäänsä lienee jäänyt seudulle? Viipuri houkutteli aikonaan kauppiaita niin Saksasta kuin Baltistakin. Sieltäkö siis? DNA-sukututkimus antaa mahdollisuuden saada tämäntyyppisiin kysymyksiin vinkkejä ja vastauksia. Entä onko Luovutetun Karjalan eri alueilla havaittavissa toisistaan poikkeavaa geneettistä alkuperää? 

DNA-sukututkimus löytää sukulaissukuja, jotka polveutuvat samasta esi-isästä. Esim. sukuseurat voivat selvittää, mitkä samannimisistä suvuista todella ovat sukua keskenään. Olivatko Kurkijoen Kiiskit samoja Kiiskejä kuin Metsäpirtin Kiiskit? KarjalaDNA-projekti antaa mahdollisuuden tarkastella asiaa Karjala-spesifisesti.  KarjalaDNA-projektin volyymin kasvaessa voimme tarkastella isälinjoja esim. pitäjittäin. 

Summary in English: KarjalaDNA Project is a group and forum for those whose anchestors have lived in the "Lost Karelia" area. That part of Finland had to be given to Soviet Union in 1944, after the WW2. All inhabitants (10 % of Finns) were evacuated to other parts of Finland. This Karelian area has a unique polulating history - having been for centuries a borderline between Sweden (Finland) and Russia. In the Lake Ladoga area population was changed almost totally in 1600´s. That is why roots of  evacuees and their seed is interesting. Were had my anchestors come from to Karelia? Which Karelian families are related to me? DNA genealogy is a way and possibility to get answers. Karjala DNA Project was found to gather together DNA testers with roots in the "Lost Karelia".

Käytännön asioita:

Miten liityt KarjalaDNA-projektiin? :

Projektiin liittyminen on helppoa, mutta se edellyttää, että olet jo vähintään tilannut isä- tai äitilinjan DNA-testin FamilyTreeDNA -firmasta. Tilatessasi olet saanut henkilökohtaisen asiakastunnuksesi (kit-numeron) ja salasanan. Tämän Karjala DNA-projektin nettisivujen etusivulla (kuvan päällä) on JOIN-laatikko. Kun klikkaat sitä, aukeaa näkymä, jossa kysytään kit-numeroasi ja salasanaasi. Syöttämällä nämä liityt Karjala DNA-projektiin. 

Projekti on siis tarkoitettu sinulle, jonka suora isälinja tai suora äitilinja (tai molemmat) johtavat perinteisen sukututkimuksen tietojen mukaan Luovutetussa Karjalassa olleeseen, kokonaan tai osittain luvutettuun pitäjään. 

Karjala DNA -projekti on siis maantieteellinen DNA-projekti, joka on tarkoitettu palvelemaan erityisesti Luovutetun Karjalan sukuihin kuuluvia. On erittäin tärkeää, että jokainen projektin jäsen syöttää omiin tietoihinsa  (omalla myFTDNA-sivullaan) nimi- ja paikkatiedon varhaisimmasta tunnetusta esi-isästään ja/tai esiäidistään.