Karjala DNA

  • 2264 members

About us

KarjalaDNA -projektin tavoitteet:

Jokainen uusi DNA-näyte kasvattaa vertailutietokantaa ja hyödyttää samalla koko harrastajakuntaa. Karjala-projektin yleistavoitteena on innostaa Luovutetusta Karjalasta olevia DNA-harrastuksen pariin. Silloin kertyy uutta ja kohdistettua vertailutietoa juuri tuon alueen suvuista, itse kunkin hyödynnettäväksi.  

KarjalaDNA -projektin tavoitteena on rikastuttaa jäsentensä DNA-sukututkimusharrastusta.

Projekti 

- kerää yksittäisten harrastajien tiedot yhteisen sateenvarjon alle, jolloin alueellinen vertailu on helpompaa
- tuottaa tiedoista koosteita, yhteenvetoja ja analyysejä käytettäväksi
- tarjoaa foorumin jäsenten yhteydenpitoon ja yhteistyöhön
- tuo jäsenten tiedot ja osaamisen yhteiseen käyttöön 


Toiveen tasolla oleva yleistavoite on, että projektissa kertyvä tieto voisi palvella tiedeyhteisöä Karjalan väestön geneettisen taustan ja muuttoliikkeiden tutkimisessa ja selvittämisessä.   

Yhteydenpitoa ja keskustelua helpottamaan on perustettu Facebookiin keskusteluryhmä Karjala DNA.  

Yksityisyys ja luottamuksellisuus:


DNA-projekteissa kunnioitetaan yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Kaikkien on hyvä muistaa, että myös DNA-sukututkimukseen pätevät samat henkilötietosäännökset kuin perinteisessä sukututkimuksessa.  On selvää (ja tavoitteellistakin), että tulokset usein johtavat haluun ja tarpeeseen siirtyä tavallaan perinteisen sukututkimuksen alueelle ja kysellä tietoja esim. harrastajatoverin lähipolvista. Silloin on muistettava esim. Facebookin keskusteluryhmässä, että elossa olevista (ja alle 100 vuotta sitten syntyneistä) keskusteltaessa siirrytään tarvittaessa kahdenväliseen yhteydenpitoon! Omiin DNA-osumiinsahan saa sähköpostiyhteyden myös suoraan omalta DNA-tulosnäytöltään.