Hungarian Magyar

  • 1227 members

About us

The project's aim is to test the highest possible number of Hungarian (Magyar) surnames. Our primary goal is to discover who belonged to which tribe or ethnic group when entered the Carpathian Basin. Please note that this project is only for ethnic Magyar surnames to minimize the impact of post-17th century settlement and assimilation.

A Genetika és őstörténet c. e-könyv innen megvásárolható: https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/genetika-es-ystortenet?eid=59638
The Genetics and Prehistory e-book (only in Hungarian) available here: https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/genetika-es-ystortenet?eid=59638

ÁRPÁD DYNASTYhttps://link.springer.com/article/10.1007/s12520-018-0609-7
Haplotype of Árpád Dynasty (King Béla III) published, under Hg R1a-Z39. https://www.yfull.com/tree/R-SUR51/ 
III. Béla haplotípusát publikálták, így az Árpád-ház génvonala ismert: R1a-Z93 alatt https://www.yfull.com/tree/R-SUR51/
II/52 valószínűleg II. László vagy IV. István (III. Béla nagybátyjai közül az egyik)


LEHET, HOGY TE VAGY AZ ÁRPÁD-HÁZ EGYETLEN MA ÉLŐ FÉRFI LESZÁRMAZOTTJA? RENDELD MEG AZ Y-DNA 37 TESZTET MÉG MA!!!
ARE YOU THE ONLY SURVIVING DESCENDANT OF THE HUNGARIAN ROYAL ÁRPÁD DYNASTY? ORDER A Y-DNA 37 TEST TODAY!

A new important study on conqueror anicent DNA/Egy új fontos tanulmány a honfoglalókról:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00996-0

The best Hungarian-language summary video from Tibor Török about the genetic origin of Steppe Nomads from the Bronze Age, and the origin of proto-Magyars (including Ugric and Turkic connections)
A legjobb magyar nyelvű összefoglaló videó Török Tibortól a sztyeppei nomádok genetikai összetételéről a bronzkortól kezdve, valamint az ősmagyarok genetikai eredetének kifejtése ugor és türk kapcsolatokkal:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_JcyJ3XIYBU

If you are Hungarian with Jewish roots, please join the Hungarian Jewish project: http://www.familytreedna.com/public/Hungarian_SIG/default.aspx
If you are Hungarian with a German-sounding surname, please join the Germans in Hungary project: http://www.familytreedna.com/public/germansinhungary/default.aspx
If you are Hungarian with a Slavic-sounding surname, please join the Polish project which collects all the Slavic people: http://www.familytreedna.com/public/polish/default.aspx

How to join?
1. If you have already been tested by FTDNA, then you should put your join request again from inside your FTDNA profile (join projects --> Y-DNA geographical projects --> Letter H --> Hungarian Magyar project)
2. If you have not been tested, then you should
a) send a join request from the project page, and after I confirm your membership, you can order any test you like
b) you send your address (street, city, state, country, postal code) and which test you would like to do and I send you a kit from inside the project.
Anyone who wants to join the project should mail the administrator and provide basic information why he wants to do so (earliest known paternal ancestor, surname etc.). If the applicant matches the criteria (high likeliness of Magyar origin) he could join the project before ordering the test that would make a discount price for testing available. The acceptance of members is decided by the admin or co-admin.

On the findings and likely deep ethnic affiliation of the project members, see "Results" on the left.
Any donations are welcome due to the relatively low income level in Hungary to help the research purpose.

News about Hungary in English for overseas Hungarians: http://www.nemzetiregiszter.hu/main-page 
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/pages/FamilyTreeDNA-Magyar-DNS-projekt/262140250556702

Y-DNA Studies on Hungarians / A magyar népességre vonatkozó Y-DNS tanulmányok:

Y-Chromosome Analysis of Ancient Hungarian and Two ModernHungarian-Speaking Populations from the Carpathian Basin

Hungarian population data for 11 Y-STR and 49 Y-SNP markers

New Y-chromosome binary markers improve phylogenetic resolution within haplogroup R1a1

Important ancient DNA study / nagyon fontos régészeti DNS tanulmány: http://biorxiv.org/content/early/2014/09/03/008664.full.pdf


Kedves Érdeklődők és FTDNA ügyfelek!

A projekt célja, hogy minél több magyar vezetéknevű magyar DNS-ét teszteljük. Ez mind szorosabb családi kapcsolatok felfedése (családfakutatás), mind az ősi eredet felkutatására hasznos. Kideríthető, hogy adott ember ősei a legnagyobb valószínűséggel mikor és milyen néppel/törzzsel érkeztek a Kárpát-medencébe (pl. újkőkori földművelők, kelták, rómaiak, germánok, szlávok, avarok, honfoglaló magyarok stb.). Az ezzel kapcsolatos kutatási eredményekről bal oldalon a "Results" fülre kattintva olvashat. Annak érdekében, hogy a 17. század utáni betelepítések és asszimiláció a lehető legkevésbé befolyásolja az eredményeket, csak a magyar vezetéknevű emberek lehetnek projekttagok, a nem-magyar vezetéknevűek számára az alábbi projektek állnak rendelkezésre:
Amennyiben Ön izraelita györekerekkel rendelkező magyar, csatlakozzon a magyarországi zsidókat kutató projekthez: http://www.familytreedna.com/public/Hungarian_SIG/default.aspx
Amennyiben Ön német vezetéknevű magyar, csatlakozzon a magyarországi németeket kutató projekthez: http://www.familytreedna.com/public/germansinhungary/default.aspx
Amennyiben Ön szláv vezetéknevű magyar, csatlakozzon a lengyel projekthez, amely minden szláv gyökerű embert kutat: http://www.familytreedna.com/public/polish/default.aspx

Hogyan csatlakozhatom?
A projektben való részvétel feltétele a DNS-teszt megrendelése az FTDNA-nál, én az Y-DNA 37-et javaslom, ami a projekten keresztül 125 dollárba kerül (kb. 25 ezer Ft).
Amennyiben már tesztelte magát, akkor a saját FTDNA profiloldaláról a join projects --> Y-DNA geographical projects --> Letter H --> Hungarian Magyar project úton csatlakozhat.
Ha még nem tesztelte magát, akkor vagy ír a "project join request"-re, majd pozitív megerősítésem után megrendeli a kívánt tesztet, vagy ír nekem magán e-mailt, amiben elküldi pontos lakcímét és a kívánt teszt nevét, amit a projekten belülről kiküldök Önnek. A projektben részt vehet mindenki, akinek a vezetékneve magyar, beleértve a nem-magyar származásra utaló vezetékneveket is (Tóth, Németh, Rácz stb.). Természetsen csatlakozhatnak székelyek, határontúli magyarok és külföldre kivándorolt magyarok is. Aki csatlakozni szeretne, az írjon e-mailt az adminisztrátornak, és röviden ismertesse, amit eddig tud az őseiről (vezetéknév, legkorábbi ismert ősapa hol és mikor született stb.). Amennyiben a magyar származás biztos vagy erősen valószínűsíthető, akkor a DNS teszt megrendelése előtt is csatlakozhat a projekthez (projektvezetői e-mail segítségével), ami kedvezményes DNS-teszt árat tesz lehetővé a csatlakozó számára.

Magyarországi kapcsolattartó asszisztens: Balogh Attila (balhazor@gmail.com)

A DNS tesztelésről magyarul bővebben az alábbi honlapon olvashat:http://sites.google.com/site/jafetie/genetika%C3%A9st%C3%B6rt%C3%A9nelem2

Hirek Magyarországról a határon túl élő magyaroknak: http://www.nemzetiregiszter.hu/
Kövess a Facebook-on: https://www.facebook.com/pages/FamilyTreeDNA-Magyar-DNS-projekt/262140250556702