Holiday Sale: Family Finder + myDNA Wellness $69 • Family Finder $49 • Discounts On Y-DNA & mtDNA • Now Through Dec 31st

Hungarian Magyar

  • 1012 members

About us

Megjelent a Genetika és őstörténet c. e-könyv: https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/genetika-es-ystortenet?eid=59638
(The Genetics and Prehistory e-book is unfortunately only available in Hungarian)

BREAKING NEWS: https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-018-0609-7
Haplotype of Árpád Dynasty (King Béla III) published, Hg R1a. SNP testing at this point was not carried out, my prediciton is R1a-Z93. No match among living haplotypes (so far)
III. Béla haplotípusát publikálták, így az Árpád-ház génvonala ismert: R1a. Mutációs teszt egyelőre nem volt, a markerek alapján R1a-Z93 valószínűsíthető. Nincs találata (egyelőre) a mai ismert minták között.
II/52 valószínűleg II. László vagy IV. István (III. Béla nagybátyjai közül az egyik)

19 January 2020Új csont-DNS eredmények jelentek meg a honfoglalás korából / new aDNA results published from the Magyar conquest period
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00996-0

17 April 2019: Új csont-DNS eredmények jelentek meg kulcsfontosságú történeti korból, részben átfedő mintákkal / new aDNA results published from key period of Hungarian history, partly overlapping samples

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/597997v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/415760v2

Y-DNS-eredmények röviden /Y-DNA results in short

Hun korszak (5. század) / Hun period (5th century): 

1 x Q-M25 (>YP789) - a mai Q1. hun székely alcsoport őse / ancestor of contemporary Q1. Hun-Sekler subgroup

1 x R1a-Z93>Z2124 - vizsgálandó kapcsolat mai székely R1a-41. alcsoport / possible connection with contemporary Sekler R1a-41. group

1 x R1b-U106

Összesen/SUM: belső-ázsiai/Inner Asian 2/3; európai/European 1/3

Avar korszak / Avar period (568-710): 

2 x C2-M217 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup)

1 x E-V13

1 x G2a-P15 (xL1259) - valószínűleg/likely P16/L293 - vizsgálandó kapcsolat mai székely G2a-3. csoport / possible connection with contemporary Sekler G2a-3. group

1 x I1-M253 (xL22) - vizsgálandó kapcsolat mai I1-2. csoport / possible connection with contemporary I1-2. group

6 x N-F4205 (Burját mongol alcsoport/Buryat Mongol subgroup) 

3 x N-M178 (kagán is; negatív a gyakori európai csoportokra és F4205-re / includes the Kaghan, negative for European N subgroups and F4205)

1 x Q-M25>YP789 - a mai Q1. hun székely alcsoport őse / ancestor of contemporary Q1. Hun-Sekler subgroup

1 x Q-M346>L332>BZ427 - vizsgálandó kapcsolat mai Q3. csoport / possible connection with contemporary Q3. group

2 x R1a-Z93>Z94 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) - vizsgálandó kapcsolat mai székely R1a-41. alcsoport / possible connection with contemporary Sekler R1a-41. group

Összesen/SUM: belső-ázsiai/Inner Asian 15/18; kaukázusi/Caucasian 1/18; európai/European 2/18


Honfoglaló korszak / Conqueror period (895-950)

1 x C2-M217 > M86

2 x E-V13

2 x G2a-L293 - vizsgálandó kapcsolat mai székely G2a-3. csoport / possible connection with contemporary Sekler G2a-3. group

2 x G2a-L140 > L1266

1 x G2a-L30 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) 

1 x I1-M253 (xL22) - vizsgálandó kapcsolat mai I1-2. csoport / possible connection with contemporary I1-2. group

7 x I2a-L621 (xS17250) (karosi vezér törzs / tribal leaders from Karos) - vizsgálandó kapcsolat mai I2a-2. vagy I2a-3. csoport / possible connection with contemporary I2a-2. or I2a-3. group

1 x I2a-L621 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) 

2 x J1-M267 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) - egyik L620 negatív / one is negative for L620

6 x N-Z1936 (x L1034) valószínűleg / likely Y24361/B545 - a mai N5. alcsoport őse / ancestor of contemporary N5. subgroup

1 x N-L1034 (B540) - a mai N6. alcsoport őse / ancestor of contemporary N6. subgroup

3 x N-M2004 > PH1612 (jakutokhoz hasonló csoport / Yakut-like group) - a mai N3. alcsoport őse / ancestor of contemporary N3. subgroup 

1 x Q-F1096 (xM25) valószínűleg / likely Q-M120

4 x R1a-Z280 > CTS1211 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) 

2 x R1a-Z93 > Z2124 (+1 az Árpád-ház is ide tartozik 12. századi minták alapján / Árpád dynasty belongs here according to 12th century aDNA) 

2 x R1b-L23>Z2106 - vizsgálandó kapcsolat mai R1b 10-13. csoport / possible connection with contemporary R1b 10-13. group 

3 x R1b-U106 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup) 

Összesen/SUM: belső-ázsiai/Inner Asian 8/42 ; uráli / Uralic 7/42 ; kaukázusi / Caucasian 9/42 ; európai / European 18/42


Korábbi időszakok csont-DNS eredményei a Kárpát-medencéből / ancient DNA from earlier periods of the Carpathian Basin:

Vonaldíszes kerámia kultúrája - első földművelők / Linear Pottery culture - first farmers (Kr.e. 5780-4260 BC)

5 x C-V20 (őskőkori vadászok / Paleolithic hunters)
2 x E-M78
11 x H2-P96 
15 x G2a-P15 - valószínűleg / likely L497 - vizsgálandó kapcsolat mai G2a-5. csoport / possible connection with contemporary G2a-5. group
1 x I (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup)
1 x I1-M253*
2 x I2*(xP37)
3 x I2a-P37 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup)
2 x J2 (ismeretlen alcsoport / unknown subgroup)

Langobardok Szóládon (6.század) / Langobards in Szólád (6th century)
1 x E-V22 (közel-keleti/Near Eastern)
1 x I1-L22 (skandináv / Scandinavian)
8 x I2a2a-M223 > CTS9183 (includes 4 x L801 branch, van benne 4 db L801-es alcsoportú) - vizsgálandó kapcsolat mai I2b-1. csoport / possible connection with contemporary I2b-1. group; nyugati germán/West German
1 x R1a-Z284 > L448 (skandináv / Scandinavian)
5 x R1b-U106 (ezen belül/including 1 x Z16; 2 x Z381; 1 x L130; 1 x Z351) - vizsgálandó kapcsolat mai R1b-22,23. csoport / possible connection with contemporary R1b-22,23 group; nyugati germán/West German
4 x R1b-P312 (ezen belül/including 1 x U152>Z36>CTS1595) vizsgálandó kapcsolat mai R1b-24,25. csoport / possible connection with contemporary R1b-24,25. group; kelta / Celtic
Összesen/SUM: 15/20 germán/Germanic; 4/20 kelta/Celtic; 1/20 közel-keleti/Near Eastern

Sept 1, 2009: Magyar surnames from the Hungarian Bukovina project plus new subgroups added. Now we have over 70 members.
Sept 23, 2009: The first list of presumed haplogroup-ethnic group connection added to "Project Results" in both English and Hungarian
Nov 11, 2009: The new R1a1 SNP M458 can be helpful in grouping our members, every R1a1 member is advised to take this custom SNP test.
Dec 19, 2009: Every member is now found on the Ancestor's YDNA map. Last name display changed to Most Distant Ancestor. Project results will be updated until 1 Jan 2010. Jan 1, 2010: After half year, we have 124 Magyar members, the haplogroup breakdown is as follows / fél év után 124 magyar tagunk van, a haplocsoportok eloszlása a következő: 25,8% R1a1 19,4% R1b1b2 13,7% I2a2 8,1% I1 6,5% E1b1b1; G2a and J2a 3,2% N and Q 2,4% I2b1 1,6% J2b and T 0,8% C and L
Mar 1, 2010: Haplogroup description on the results page updated and is more detailed.
Jun 10, 2010: The project reached 150 haplotypes. The breakdown/ a projekt elérte a 150 fős létszámot, ezek megoszlása a következő: 25,3% R1a1 22,0% R1b1b2 12,0% I2a2 7,3% G, I1, J2a 6,0% E1b1b1 3,3% N, Q 2,0% I2b1 1,3% J2b, T 0,7% C, L
Oct 28, 2010: Results page updated / Results oldal frissítve
Nov 15, 2010: Results page updated and formatted to fit the new FTDNA profile / A results oldal frissítve és formázva, hogy megfeleljen az FTDNA új dizájnjának.
Sep 1, 2013: After 4 years, we have 329 independent proven Magyar lineages in the project / Négy év után 329 különböző, bizonyítottan magyar apai vonalhoz tartozó tagunk van

The haplogroup breakdown (N=329) / A haplocsoportok megoszlása:
26,4% R1a1
19,8% R1b1b2
15,5% I2a2
8,8% I1
7,0% G2a
6,7% E1b1b1
6,7% J2
2,7% N
2,1% Q
1,5% I2b1
0,9% T
0,6% I2b2
0,6% J1
0,3% C
0,3% L

(See results page for the description of the haplogroups / A haplocsoportok leírását lásd a Results oldalon) 
2 Feb 2014: Results page updated / Results oldal frissítve

3 Sept 2014: An important ancient DNA study was published from the territory of Hungary on the Starcevo culture (6000-5400 BC) and early Transdanubian Linear Pottery culture (5500 BC) which were the earliest Neolithic farmer cultures in the area / Egy nagyon fontos régészeti DNS tanulmányt publikáltak Magyarország területéről a Starcevo kultúra (Kr.e. 6000-5400) és a dunántúli vonaldíszes kerámia korából (Kr.e. 5500), amelyek a legkorábbi újkőkori földműves kultúrák a régióban

Most samples belonged to Haplogroups G2a-P15 and F*-M89, with sporadic occurrence of mesolithic Haplogroup I-M170 and subgroups / A legtöbb minta a G2a-P15 és az F*-M89 csoportba tartozott néhány mezolit I-M170-es mintával együtt.

Therefore, we can conclude that only 7% of present-day Hungarians have some connection to Neolithic people (G2a), while F* disappeared from the population. Tehát elmondható, hogy a mai magyarok csak 7%-ának van köze az első földművesekhez (G2a), az F* csoport pedig teljesen eltűnt.

30 Jan 2015: Autosomal results / autoszomális eredmények (inherited through all lines / minden ágon öröklődő)

41 olyan magyar projekttagnak van myOrigins eredménye, aki csak magyarországi felmenőkkel rendelkezik (beleértve persze magyarországi németeket és szlávokat is), de legalább amerikai "colonial" admixture nincs nála. A székelyek eredményeit lásd a Hungarian Bukovina project oldalán.
Tehát az eredmény 41fő átlagán:
(EN): below is the average myOrigins result of 41Hungarian project members, who have only Hungarian (incl. ethnic Germans and Slavs inside Hungary) and no colonial ancestors. For Transylvanian and Bukovina Szeklers, please see Hungarian Bukovina project:

Eastern European = 51,2% (prevalence rate: 41/41)

Western&Central European = 14,9% (22/41)

Southern European = 13,5% (29/41)

Scandinavian = 6,0% (20/41)

British Isles = 5,0% (14/41)

Asia Minor = 4,9% (26/41)

Finland&North Siberia = 1,4% (15/41)

Eastern Middle East = 1,2% (11/41)

Jewish diaspora = 0,9% (5/41)

Central Asia = 0,4% (6/41)

Northeast Asia = 0,3% (7/41)

North Africa = 0,3% (7/41)


1 March 2017: Results section with haplogroup descriptions updated / a Results oldalon a haplocsoport-leírások frissítve