Romanimanush Scandinavia

  • 203 members

About us

50% av kvinnene i prosjektet så langt tilhører Haplogruppe H.