Romanimanush Scandinavia

  • 204 members

About us

Romanimanush Scandinavia er et prosjekt som ble startet opp i 2005, av nå avdøde Leif Bodin Larsen. Prosjektet er drevet videre av Kai-Samuel Vigardt (siden 2007), og Lasse Yisrael Rosenberg (siden 2009). De av dere som har romani-/tateropphav kan bli medlemmer i denne gruppen. / Those of you who have Romani (gipsy/traveller) background could join this group. Hensikten med prosjektet er å finne ut av romanifolkets opphav. Det foreligger flertallige teorier på hvor romanifolket i Skandinavia stammer i fra. Til nå har de fleste forskere støttet seg til teorien som går på at man har et indisk opphav. I enkelte romanifamilier har det også blitt fortalt historier om at det skal være et jødisk opphav. Prosjektlederne stiller seg nøytrale til de ulike teoriene, men ønsker å fremlegge fakta. Vi er derfor avhengig av å ha med oss flest mulig av de med romani-/tateropphav, slik at prosjektet blir mest mulig dekkende for folkegruppen i sin helhet.