Romanimanush Scandinavia

  • 204 members

About us

Romanimanush Scandinavia er et prosjekt som ble startet opp i 2005, av nå avdøde Leif Bodin Larsen. Prosjektet er drevet videre av Kai-Samuel Vigardt (siden 2007), og Lasse Yisrael Rosenberg. Lasse kom inn som en av prosjektlederne i 2009.