Norway SFJ Sogn og Fjordane

Del av Norgesprosjektet DNA - Part of the Norway DNA Project
 • 420 members

About us

Norway-SFJ: eit DNA-regionalprosjekt for Sogn og Fjordane 

For English see below:
Dette er eit regionalt prosjekt og del av det nasjonale Norway DNA project.

For å bli medlem i Norway-SFJ må du :

 1. Du må ha DNA-test frå Familly Tree DNA (FT DNA), https://www.familytreedna.com/
 2. Viss du ikkje alt er, så du må bli medlem av Norway DNA-prosjektet,  https://www.familytreedna.com/groups/norway/about/background
 3. Du har enten Y-DNA-test, mtDNA eller Family Finder-test og du har forfedre i Sogn og Fjordane på enten direkte mannslinja eller kvinnelinja
 4. Gi prosjekt-administratorane tilgang av typen "Limited" eller "Advanced"

Kven kan bli med? 

Prinsippet er at ein DNA-test blir meldt inn i dei fylkesprosjekt der eldste ane i direkte fars- og morslinje er fra:

 • Y-DNA-test der farslinja, dvs. farfars farfars farfar-linjen har opprinnelse frå Sogn og Fjordane
 • mtDNA-test der morslinja, dvs. mormors mormors mormor-linjen har opprinnelse frå Sogn og Fjordane
 • Family Finder-test der enten farslinja eller morslinja har opprinnelse frå Sogn og Fjordane
 • Y-DNA-test med utenlandsk opprinnelse, som kom til fylket før ca 1900
 • mtDNA-test med utenlandsk opprinnelse, som kom til fylket før ca 1900
 • Testperson med direkte aner fra andre steder, men som har sterk tilhørighet i fylket og vil følge prosjektet (meld i så fall inn bare inn ett kit og ikke alle man administrer)

This project is a regional project and part of the national Norway DNA project.

To be part of this project you need to:
 1. A DNA-test by Family Tree DNA (FT DNA) or a DNA-test transfered to FT DNA
 2. First join the Norway DNA project if you are not already a member
 3. Have either Y-DNA, mtDNA or Family Finder test, with the direct line back to Sogn og Fjordane county
 4. Give the project administrators Limited or Advanced access to the kit

Who can join?

Each test kit will join the county project where the earliest known direct ancestors are from: 
 
 • Y-DNA test where the paternal line (father's father's father...) originates in Sogn og Fjordane county
 • mtDNA-test where the maternal line (mother's mother's mother...) originates in Sogn og Fjordane county
 • Family Finder test where the maternal og paternal line originates in Sogn og Fjordane county
 • Y-DNA test with foreign origin that arrived in this county before c. 1900 
 • mtDNA-test with foregin origin that arrived in this county before c. 1900 
 • Family Finder test with foregin origin on paternal og maternal line that arrived in this county before c. 1900 
 • Testperson with direct ancestors from elsewhere, but with a strong connection to this county, and wants to follow the project (join with one kit only)

No test yet? - Ikke testet ennå? Order here - Bestill her


Registrering av eldste kjente direkte ane. Information of Earliest known AncestorRemember to fill in the fields for Earliest Known Ancestor according to our format
Husk å fylle ut feltene for eldste kjente fars- og morsane.

Full name with patronym and farm name, years for birth-death, place and county code (SFJ). 
Fyll ut med farsnamn, gardsnamn, født år, død år, kommunenamn og fylkeskode (SFJ)

Example/Eksempel:  Ingvar Jonsson Dale 1858-1936 Gaular SFJ


Read more: Føring av navn på FTDNA-kontoen din  -  Adding Names to your FTDNA-account 
Geographical area covered by this project