Norway SFJ Sogn og Fjordane

Del av Norgesprosjektet DNA - Part of the Norway DNA Project
 • 347 members

About us

Resultatlister 

Norway DNA har to hovudtyper av resultatlister. Eitt sett av resultlister for YDNA (farslinje) og ein for mtDNA (morslinje)

Inndeling av resultatlister for YDNA
Alle YDNA og mtDNA -tester blir kategorisert i haplogrupper, stamfar- og stammor-grupper.  Haplogruppene I1, J2, R1a og R1b er inndelt som følgjer:

Inndeling av YDNA haplogruppe I1

 • I1
 • I1 DF29+ L22+  er en veldig stor nordisk gren. Den er også veldig vanlig i Storbritannia, spesielt på østkysten der vikingene slo seg ned, i Be-Ne-Lux og Normandie også  arven til den danske vikingene, samt i Polen og Russland (svenske vikingar).
 • I1 DF29+ L22+ P109+
 • I1 DF29+ L22+ Z74+
 • I1 DF29+ L22+ Z74+ L287+ er en overveldende finsk undergruppe og finnes over hele landet, med en svært liten tilstedeværelse i Norge, Sverige, Polen og Russland
 • I1 DF29+ L22+ Z74+ L813+ er en overveiende skandinavisk undergruppe, spesielt vanlig i Sør-Norge, men finnes også i Sverige, og i mindre grad Vest-Finland. Den finnes også i Storbritannia (sannsynligvis av vikingavstamning) og i det nordlige Nederland (men ikke i Tyskland).
 • I1 DF29+ S4795+
 • I1 DF29+ S4795+ A5338+
 • I1 DF29+ Z58+ er hovedsakelig vestgermansk, med en veldig sterk tilstedeværelse i Tyskland, Be-Ne-Lux og Storbrietannia. Den finnes også i mindre grad i nordiske land og i hele Kontinental-Europa. Dens alder har blitt anslått rundt 4600 år før nåtid.
Inndeling av YDNA J2  for SFJ-prosjektet
 • J2 (J-M172)
 • J2a (M410)
 • J2a1 (PF4610)
 • J-L26
 • J-PF5087
 • PF5116
 • PF5160
 • L24
 • L25 (Midt-Østen)
 • J-Z387 (Europa)
 • J-L70 (Europa, Bronsealder)
 • Z435
 • J-M137
 • J-M318
 • J-CTS3601
 • J-PF5456 
 • J-BY242 (Nordfjord og Sunnfjord)
 • PF5197
 • J-Z6064
 • J2a2 (PF5008)
 • J2b (M102)

Inndeling av R1a for SFJ-prosjektet

 • R1a (R-M198)
 • R1a L664+
 • R1a L664+ S2894+
 • R1a Z283+ Z284+ L448+
 • R1a Z283+ Z284+ L448+ CTS4179+ Utbreidd i heile fylket frå Sogn til Nordfjord. Også mange frå denne greina i Skottland
 • R1a Z283+ Z284+ L448+ YP355+ Utbreidd mest i Nordfjord. Også mange frå denne greina i Skottland
 • R1a Z283+ Z284+ S6842+
 • R1a Z283+ Z284+ Z287+


 • https://www.nature.com/articles/s41431-020-00747-z

Inndeling av R1b

R1b er den mest vanlege YDNA haplogruppa i Vest-Europa, og Sogn og Fjordane (SFJ) er eit av kjerneområda for R1b i Norge. Derfor er det relativt mange med denne haplogruppa i prosjekt Norway-SFJ, og vi har valt å dele inn R1b i følgjande grupper. Av R1b er særleg undergruppa U106 stor, slik at den er delt i to grupper Z9+ og L47+ . Splitten mellom Z9 og L47 er datert av yfull til mellom 4000 og 4700 år sidan (Yngre steinalder), https://yfull.com/tree/R-L48/
 • R1b
 •   R1b-U106
 • Z18+
 • Z381+ L48+ Z9+
 • Z381+ L48+ L47+
 •   R1b-P312 L21 
 •   R1b-P312 DF27

 • Figuren under viser utdrag av haplotreet for R1b


Kjelde: EUPEDIA Haplogroup R1b YDNA

Inndeling av resultatlister for mtDNA (morslinjer)

Resultatet frå mtDNA-testane er delt inn i hovudgruppene H, J1, J2, M, T2, U, V og W

Sidan hovudgruppene H og U har så mange testar er desse inndelt i undergrupper. H er inndelt i ein rekkje undergrupper, medan U er delt inn i undergruppene U5a og U5b.