Black Friday Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, mtDNA , & Bundles Through Nov 30th

Matusewicz Matusiewi

  • 14 members

About us

W sprawie pierwszego wyniku (#274872) i zgodnego z nim drugiego (#313061) pragnę przedstawić dwie wykluczające się hipotezy.
Oczywiście mogą być inne.

Otóż pierwowzorem husarii, sławnej przez ćwierć tysiąca lat polskiej jazdy, byli Racowie:

Racowie (od Rac - staropolskie Serb) - lekka najemna jazda, utworzona w XIV w. na terenie Węgier, werbowana spośród Serbów zamieszkujących należącą do Węgier Dalmację oraz Baczkę i Banat. Formację tę rozwijał szczególnie Maciej Korwin.


Po porażce z Turcją na Kosowym Polu w 1389 r. i aneksji państw bałkańskich racowie szukali miejsca dla siebie w chrześcijańskiej części Europy, by tam kontynuować walkę z osmańskim wrogiem. Do Polski przybyli pod koniec XV w. Wsławili się między innymi w Bitwie pod Kleckiem w 1506 r. i pod Orszą w 1514 roku.

Jedyne uzbrojenie raców stanowiło drzewo - rodzaj lekkiej kopii), szable i wysoka, drewniana tarcza, o kształcie wybrzuszonego, ściętego od lewej strony prostokąta, co zapewniało ochronę i widoczność jednocześnie. Dosiadali małych zwinnych koni. Było to tzw uzbrojenie po usarsku. Racowie byli protoplastami późniejszej polskiej husarii.


Skoro brali udział w sławnej bitwie pod Kleckiem 1506 i Orszą 1514 r., możliwe jest że osiedlili się w Wlk. Księstwie Litewskim, w okolicach Mińska i Iwieńca. To byłoby bardzo naturalne.

Drugie wytłumaczenie jest jeszcze ciekawsze. Otóż możliwe że refugium, ostoją , rezerwuarem , I2a czy jak to nazwać I2a-Din, były wcale nie Góry Dynarskie lecz - Polesie. Wówczas na Polesiu występowałaby największa różnorodność haplotypów, bo rozeszły się stamtąd na duże obszary Europy, od północnej Grecji po południową Estonię.

Niezależnie od pochodzenia haplotypu pana Jarosława - wiadomo że charakteryzuje jedna z męskich linii biologicznych (genetycznych) Matusiewiczów. I to jest cenne. Im więcej takich charakterystyk - tym większa szansa na znalezienie wspólnego rodu przez kolejnych uczestników testów genetycznych.