Matusewicz Matusiewi

  • 13 members

About us

Wynik Y-12 DNA dla #313061 całkowicie zgodny z #274872 wcześniej uzyskanym, w obrębie tego samego nazwiska i tej samej okolicy, wskazuje na pokrewieństwo. Oceną odległości tego pokrewieństwa - nie ustalonego na podstawie danych metrykalnych możliwa będzie dopiero po rozszerzeniu testu #313061 do 67 markerów Przesądza o istnieniu lub braku pokrewieństwa w linii męskiej test BigY700, pozwalający datować wspólnego przodka.

Dwa wyniki Matusewiczów należące do R1a (12-markerowe) #313062 i #313065 wydają się rozbieżne, tzn. należące od odrębnych podgałęzi (subcladów)