Matusewicz Matusiewi

  • 8 members

About us

Celem Projektu genetycznego Matusiewiczów / Matusewiczów jest scharakteryzowanie genetyczne rodzin o tym nazwisku
i oczekiwanie, że wśród kolejnych wyników zaczną się pojawiać osoby należące do tych samych rodzin.