Markerna en gränsbygd på Dal

De första bosättarna på Dal och Markerna - Tiden efter istidens slut
  • 130 members

About us

Hur vanlig är Y-DNA R1a med grenen R-CTS4179 i vårt geografiska område?


Grenen CTS4179, har en klart västlig utbredning i Skandinavien. En subgrupp YP412 bildades för ca. 1300 år sedan och har spridit sig uppåt via nuvarande Dalsland, Värmland och
över till Østfold, som var ett fylke i sydöstra Norge, sedan vidare längs med kusten i södra och östra Norge.