Markerna en gränsbygd på Dal

De första bosättarna på Dal och Markerna - Tiden efter istidens slut
  • 130 members

About us

PROJEKTET⁣ ⁣ I detta projekt tar vi hjälp av DNA-tester på MtDNA och Y-DNA och söker personer som har sina patrilinjära och/eller matrilinjära anor i området Markerna och Dal. Vi grupperar individer med liknande gensekvens för både MtDNA och Y-DNA, vilket förändras enbart genom slumpmässiga mutationer som inträffar i genomsnitt med ett visst antal generationers mellanrum, vilket kan utnyttjas för att uppskatta avstånd i släktskap vid ett stort antal generationer. Avsikten är att spåra, bekräfta eller vederlägga biologiska släktband, att kartlägga ursprung i arkeologiska kulturer och migrationer, inom det geografiska området Markerna och Dal. Vi försöker kartlägga så många tidiga anor som möjligt från trakten och från dessa få ut haplogrupper som ger oss möjlighet att kartlägga individer tillbaka 1000-tals år.⁣ Vi försöker spåra DNA tillbaka till det vi kallar forntid, som brukar räknas från tiden då de första bosättarna kom till området efter istidens slut. Vårt mål är att stötta tidigare forskning om befolkningsutveckling i området och även påvisa till vilka områden dessa individer blivit bosatta efter istidens slut fram till medeltidens början i mitten av 1000-talet e. Kr