Markerna en gränsbygd på Dal

De första bosättarna på Dal och Markerna - Tiden efter istidens slut
 • 130 members

About us

How to join - Hur du går med

1. Log in to your FTDNA account with your  kit number and password. - Logga in på ditt användarkonto på FTDNA med kitnummer och lösenord.

2. Click/Klicka “my FTDNA”.

3. Click/Klicka “Projects" > "Join project”.

4. Scroll down to "Dual Geographic Projects". - Gå ned till "Dual Geographic Projects".

5. Click/Klicka "Markerna en gränsbygd på Dal" > "Join".

(If you later want to leave our project, it's just as easy. Simply chose "Projects" > "Manage Projects" > "Markernaen gränsbygd på Dal" and click "Leave Project".)Information om härkomst

Det är viktigt att alla medlemmar i projektet fyller i så mycket detaljerad information som möjligt om sina anors härkomst. Det finns några platser under My Account där du behöver fylla i information om dina anors ursprung.

 1. Most Distant Ancestors: Ursprungsland för dina fäderne och möderne anor.
 2. Most Distant Ancestors: Namn, datum och plats för den äldsta kända fäderne och möderneanan.
 3. Most Distant Ancestors: Lägg in koordinater för den äldsta kända fäderne och möderneanan på kartan.
 4. GEDCOM/Family Tree: Vi vill även uppmana alla medlemmar att ladda upp en s k Gedcom-fil med sin antavla med så mycket information som möjligt. Detta för att öka chanserna att genetiska matchningar ska kunna identifiera er gemensamma ana.

Med den äldsta kända fäderne och möderneanan menas den farfars farfars ff ff ff far som är tidigast kända genom vanlig kyrkoboksforskning och likaså för mormors mm mm mm mor. För att få vara med i projektet skall dessa ha ursprung från Markerna och Dal. Ange gärna en större närliggande plats för att det skall vara lätt att identifiera födelseplatsen.

Exempel på hur dessa personer kan anges:

 • Carl Carlsson, 1795-1862, Bäcke, Dalsland

 • Henrik Hansson, 1672-1712 , Järbo, Dalsland

 • Kerstin Björnsdotter, 1671-1718 , Rölanda, Dalsland 

Om du av anonymitetsskäl eller liknande vill avstå från att ange födelseplats etc kontakta då administratören så hjälper vi till med detta.

Markerna ett gränsområde på Dal


Målet är att få med ett stort antal DNA tester i vårt nya FTDNA-projekt, för att analysera haplogrupper och dess migration och spridning i det intressanta gränsområdena mellan Norge och Sverige vid Markerna och på Dal.
Ni som har er äldsta ana på raka fädernet eller mödernet från detta område kan bidra med värdefull information.Våra mål är att:
 • Kartlägga haplogrupp- och haplotypfördelningen bland personer med rötter i Markerna o Dal
 • Hitta regionala DNA-mönster för att få ledtrådar till historiska folkförflyttningar till eller inom Markerna o Dal och gränsbygden mot Norge och Värmland 
 • Hjälpa medlemmar att hitta DNA-matchningar och förhoppningsvis upptäcka gemensamma anor
 • Hjälpa medlemmar att förstå mer om sin förhistoriska härkomst