Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA During Our Annual Summer Sale! Now through August 31st.

Lituania Propria

Lithuanian DNA
  • 1683 members

About us

All the participants are kindly requested to indicate their oldest known ancestor and his place of origin, which is also advisable to note on the map.
Do not forget that there is possibility immediately to move your own Y-DNA or mtDNR data from your home page to the Ysearch or mitoSearch databases. These bases are supervised by FTDNA and extremely expands search capabilities. We suggest all members to use this feature.


Prašome projekto dalyvių, kurie savo tinklalapiuose dar nėra įrašę seniausių žinomų savo protėvių vardų, pavardžių bei jų kilmės vietų, tai padaryti. Taip pat labai patartina pasinaudoti galimybe nurodyti seniausiąją žinomą giminės kilmės vietą ir žemėlapyje. Ne visi, turbūt, pastebėjo, kad iš savojo tinklalapio gali iškart perkelti savuosius Y-DNR ar mitoDNR duomenis į Ysearch bei mitoSearch duomenų bazes. Šios bazės yra FTDNA sistemoje ir nepaprastai praplečia paieškų lauką, nes prie jų gali jungtis (t.y. įvesti savo duomenis) ir tie, kas tyrėsi kitose firmose.

All members of the subgroup of Gediminids are advised to check the L149.2 and L551 SNPs.
Visiems gediminaičių pogrupio nariams yra patartina pasitikrinti SNPus L149.2 ir L551.


All members of the subgroup of Giedraitids are advised to check the L1027 SNP
.
Visiems giedraitaičių pogrupio nariams yra patartina pasitikrinti SNPą L1027.


All members of the subgroup of Rimvydids are advised to check the L591 SNP
.
Visiems rimvydaičių pogrupio nariams yra patartina pasitikrinti SNPą L591.