Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA During Our Annual Summer Sale! Now through August 31st.

Lituania Propria

Lithuanian DNA
  • 1681 members

About us

  
Lituania Propria“ projektas skirtas tiems, kas kildina savo šaknis iš visų laikų „Tikrosios Lietuvos“ ir ją supančių pagrindinių baltiškųjų žemių - mūsų visų valstybių branduolio, pradedant Lietuvos Karalyste ir baigiant dabartine Lietuvos Respublika. Visiems, kas joje ar šalia jos tebegyvena ar bent prisimena savo protėvių kilmės šalį, nepriklausomai kokia kalba šiandien bekalbėtų ar kokioje šalyje bebūtų.
Taip pat mus domina žmonės, kurių pavardės atspindi baltų genčių, etnografinių grupių ar regionų vardus. Todėl prie projekto kviečiame jungtis savo Tėvynės netekusius ir po Pasaulį išblaškytus Mažosios Lietuvos lietuvininkus bei mūsų brolius Prūsus. Mielai čia laukiami ir kiti mūsų kraujo broliai: latviai, latgaliai, kuršininkai, žiemgaliai - žemgaliečiai, sėliai, jotvingiai ir visi jais besijaučiantys jų palikuonys.
Lietuvos bajorijos palikuonims genetinės genealogijos tyrimai gali padėti išsiaiškinti giminės priešistorę, patvirtinti jos kilmės legendas, užpildyti dokumentinės genealogijos tyrinėjimų „juodasias skyles“, nustatyti ryšį su kitomis kilmingomis šeimomis bei giminėmis. 

    

"Lituania Propria" project is for those who trace their roots from all the times Lithuania Proper and  surrounding Baltic lands.
For those who still live in either in neighborhood of it, or at least remember their ancestral country of origin, no matter what language today use or the country live in.
Also we are interested in people, whose names reflect the names of Baltic tribes, ethnographic groups or regions. Therefore we invite to join the project Lithuanians of Lithuania Minor, Latvians, Latgalians as well as descendants of Old Prussians, Nadruvians, Scalovians, Curonians, Semigalians, Selonians, Yatvingians, West and East Galindians or even those who feel representing Neuri.
For descendants of Lithuanian nobility genetic genealogy testing may help to explain prehistory of the family, confirm family legends, complete  black holes in the documentary genealogical research, disclose the relationship to other noble families.


Ypatingai norėtume paraginti vyrus išsitirti ne tik autosominį DNR (Family Finder), bet ir iš vyriškojo protėvio paveldėtą Y-DNR. Besidomintiems savo genealogija tai yra labai svarbus tyrimas. Jis ypač įdomus bei reikšmingas nešiojantiems protėvių pavardes kilusias iš senųjų dvikamienių lietuvių vardų ir jų trumpinių. Šio tyrimo duomenys taip pat būtų labai naudingi Lietuvos istorijos ir kalbos mokslams.

Šiuo metu projekte atstovaujamos tokios iš senųjų lietuviškų vardų kilusios pavardės:

Buivydas, Butrimas, Daugėla, Daugirdas, Daujotas, Domeika, Eismantas, Gedvilas, Giedraitis, Gintautas, Jazbutis (Josbutas), Jomantas, Liubartas, Milvydas, Miniotas/Min(i)jotas, Norbutas, Normantas, Norvaiša, Pri(e)šgintas, Radvilas

Taip pat jų trumpiniai ir išvestinės pavardės: Bareišis (Bareikis?), Daukša, Kareiva, Naruševičius, Norkus, Rimša.


  

Lithuanian state in 13-15th centuriesLituania Propria (Lithuania Proper)Grand Duchy of Lithuania


Medieval Lithuania


Lituania Minor (Lithuania Minor)Aisčiai Vakarų Baltai 260 m. po Kr.

Aestii West Balts 260 AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/


Baltai V-VIII a. po Kr.

Balts 5-8 c. AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/

Family Tree DNA pakeitė privatumo nuostatas ir gali būti, kad kai kurių projekto narių ankstesni nustatymai yra pasikeitę. Prašytume pasitikrinti ir, jei pageidaujate, kad projekto administratorius galėtų matyti ir įvertinti jūsų duomenis, nustatykite prieigos laipsnį ne mažesnį kaip "Limited". Pilnas priėjimas prie duomenų galimas tik nustačius "Advanced". 

Family Tree DNA changed some of the privacy settings on kits, and your setting may have been downgraded. That’s easy to change. Please check to see if your Project Preferences are set to at least “Limited,” and if not, please change them. /.../ Without at least Limited access, assisting you with your results and correlating your information with that of the rest of the project is nearly impossible. 

Please also be sure that you’ve opted in to project sharing so that your Y-DNA and mtDNA results can be shown in the public-facing portion of the project. (There is currently no public interface for Family Finder tests.) No contact information is displayed: just your kit number and your Earliest Known Ancestor. 

Genetic genealogy is about collaboration and sharing ...

This article by blogger and long-time  administrator Roberta Estes details the changes and provides step-by-step instructions on how to view and change your settings. 

https://dna-explained.com/2018/08/09/family-tree-dna-group-project-privacy-levels/

   

PHYLOGENETIC TREE N-M231 by Georg DUNKELY-DNA Haplogroup Tree 2019-2020Y-DNA haplogroup predictors:

NevGen

Whit Athey's                                            GENEALOGY (Facebook groups)


Lithuanian Global Genealogical Society


Lithuanian DNA Database (Gedmatch)


Domiuosi genealogija (Lithuanian genealogy/Lietuvos genealogija)


Šiaurinės Lietuvos genealogija