SUMMER SALE: HOT SAVINGS ON FAMILY FINDER, Y-DNA, AND MTDNA TESTS

Lituania Propria

Lithuanian DNA
  • 1120 members

About us

  
Lituania Propria“ projektas skirtas tiems, kas kildina savo šaknis iš visų laikų „Tikrosios Lietuvos“ ir ją supančių pagrindinių baltiškųjų žemių - mūsų visų valstybių branduolio, pradedant Lietuvos Karalyste ir baigiant dabartine Lietuvos Respublika. Visiems, kas joje ar šalia jos tebegyvena ar bent prisimena savo protėvių kilmės šalį, nepriklausomai kokia kalba šiandien bekalbėtų ar kokioje šalyje bebūtų.
Taip pat mus domina žmonės, kurių pavardės atspindi baltų genčių, etnografinių grupių ar regionų vardus. Todėl prie projekto kviečiame jungtis savo Tėvynės netekusius ir po Pasaulį išblaškytus Mažosios Lietuvos lietuvininkus bei mūsų brolius Prūsus. Mielai čia laukiami ir kiti mūsų kraujo broliai: latviai, latgaliai, kuršininkai, žiemgaliai - žemgaliečiai, sėliai, jotvingiai ir visi jais besijaučiantys jų palikuonys.
Lietuvos bajorijos palikuonims genetinės genealogijos tyrimai gali padėti išsiaiškinti giminės priešistorę, patvirtinti jos kilmės legendas, užpildyti dokumentinės genealogijos tyrinėjimų „juodasias skyles“, nustatyti ryšį su kitomis kilmingomis šeimomis bei giminėmis. 
    

"Lituania Propria" project is for those who trace their roots from all the times Lithuania Proper and  surrounding Baltic lands.
For those who still live in either in neighbourhood of it, or at least remember their ancestral country of origin, no matter what language today use or the country live in.
Also we are interested in people, whose names reflect the names of Baltic tribes, ethnographic groups or regions. Therefore we invite to join the project Lithuanians of Lithuania Minor, Latvians, Latgalians as well as descendants of Old Prussians, Nadruvians, Scalovians, Curonians, Semigalians, Selonians, Yatvingians, West and East Galindians or even those who feel representing Neuri.
For descendants of Lithuanian nobility genetic genealogy testing may help to explain prehistory of the family, confirm family legends, complete  black holes in the documentary genealogical research, disclose the relationship to other noble families.


  

Lithuanian state in 13-15th centuriesLituania Propria (Lithuania Proper)Grand Duchy of Lithuania


Medieval Lithuania


Lituania Minor (Lithuania Minor)Aisčiai/Aestii (Lietuviškai-1/English-18/Deutsch-34/Русский-52)Aisčiai Vakarų Baltai 260 m. po Kr.

Aestii West Balts 260 AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/


Baltai V-VIII a. po Kr.

Balts 5-8 c. AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/


Attention: 

Due to the newly introduced privacy settings, many project members became invisible in project charts. Please check and update your privacy settings.


For those who prefer to see themselves in project member lists and own haplotype in Y-DNA charts, please set "Privacy & Sharing" settings to public and allow everyone to see your Earliest Known Ancestors as well.


   


GEDmatch.com (Tools for genealogy research)YFull  YTree v5.03YFull (Y-Chr Sequence Interpretation Service)
PHYLOGENETIC TREE N-M231 by Georg DUNKELY-DNA Haplogroup R and its Subclades - 2018


Y-DNA Haplogroup I and its Subclades - 2018Y-DNA haplogroup predictors:

NevGen

Whit Athey's                                            GENEALOGY (Facebook groups)


Lithuanian Global Genealogical Society


Lithuanian DNA Database (Gedmatch)


Domiuosi genealogija (Lithuanian genealogy/Lietuvos genealogija)


Šiaurinės Lietuvos genealogija