Kind-Mark-Västbo

Anor i Kind, Mark eller Västbo härader (med omnejd)
  • 454 members

About us

Projektets mål

Syftet är att utforska och bekräfta gemensamma släktskap i häraderna Kind, Mark och Västbo i södra Västergötland och västra Småland. 

Extra intressant kan det bli på sikt när allt fler förväntas komplettera sina autosomala DNA-test (Family Finder) med mtDNA-test (mtFull sequence) och YDNA-test, speciellt Y111 eller Big Y. Tänk att lyckas knyta ihop våra anors haplogrupper så nära nutid att de kommer att överlappa kyrkböckerna!

Alla som tagit något Y-DNA-test eller mtDNA-test, där anorna leder bakåt i tiden i häraderna Kind, Mark eller Västbo, hälsas därför varmt välkomna att gå med i projektet.