DNA Day Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, & mtDNA. Now through April 25th.

Kind-Mark-Västbo

Anor i Kind, Mark eller Västbo härader (med omnejd)
  • 452 members

About us

Nytt från projektet Kind-Mark-Västbo 6 sep 2022

Hej!

I projektet Kind-Mark-Västbo arbetar vi sedan i våras med att försöka skapa Y-DNA-träd (eller enbart Y-träd).

Med Y-träd menar vi släktträd utifrån test av den manliga Y-kromosomen. Denna kromosom ärvs enbart från far till son och följer alltså raka farslinjen. Därför kan enbart män ta ett Y-DNA-test.

De som tagit testet Big Y-700 placeras in i trädet utifrån sina erhållna haplogrupper. Vi försöker i möjligaste mån även placera in personer som tagit Y-111 eller lägre, som Y-67 eller Y-37, men ju lägre test desto mer osäkert blir det. Därför kommer flera med Y-111 eller lägre inte att kunna placeras i något Y-träd.

Y-träden i projektet Kind-Mark-Västbo görs så nära nutid som möjligt, ja till och med inom de senaste 1000 åren! Inom de flesta träd syns att manslinjerna förekommer i ett begränsat geografiskt område.

En presentation av projektet finns hos FamilyTreeDNA men även här https://tomasgh.se/dna-projekt-kind-mark-vastbo/. Nederst på den sidan, under rubriken DNA-projekt, finns klickbara länkar som leder till Y-träden. De kan vara intressanta att titta på för alla. Gör det!

Y-träden förändras när nya Y-DNA-testade eller ny information tillkommer. Till exempel justerade FamilyTreeDNA den 1 september sin uppskattning av haplogruppernas ålder, vilket gjorde att uppgifter i varje träd behövde ändras.

Fler Y-träd kommer framöver.

Detta var allt för denna gång!

Hälsningar från administratörerna
Anneli, Annika, Charlotta och Tomas


New from the project Kind-Mark-Västbo Sept 6, 2022

Dear member,

In the project Kind-Mark-Västbo we are working with Y-DNA trees (or only Y-trees) since spring .

With a Y-tree we mean a family tree based on the test from the male Y-chromosome. This chromosome is only inherited from father to son and thereby follows the straight paternal line. That's why only men can take a Y-DNA test.

Those who have taken the Big Y-700 test are placed in the tree based from their given haplogroup. We do try as far as possible to place even persons who have tested Y-111 or lower, like Y-67 or Y-37, however the lower the test, the greater the uncertainty. That's why it's not possible to place some with Y-111 or lower in any Y-tree.

The Y-tree in the project Kind-Mark-Västbo is made as close to the present as possible, yes, even within the latest 1000 years! Within most of the trees it is visible that the paternal lines are within a limited geographic area.

A presentation of the project is to be found at FamilyTreeDNA but also here https://tomasgh.se/dna-projekt-kind-mark-vastbo/. At the bottom of the page, under the headline DNA-projekt, are links, which leads to the Y-trees. They can be interesting for everybody to look at. Have a look!

The Y-trees are updated when new Y-DNA participants join the project or when there is new information. For instance, September 1, FamilyTreeDNA made a justification of the presumed age of the haplogroup, which led to a justification of the information in each tree.

More Y-trees are coming.

That's all for now!

Greetings from
the administrators
Anneli, Annika, Charlotta and Tomas


Y-DNA-träd, 11 juli 2022

Inom projektet pågår försök med att skapa släktträd utifrån de Y-DNA-testade som finns i projektet. Några sådana träd finns att se här: https://tomasgh.se/dna-projekt-kind-mark-vastbo/

Tomas GH Johansson
11 juli 2022


Mer kul om Y-DNA, april 2021

Jag har tagit testen Y111 och Big Y. (Numera ingår Y111 för den som tar Big Y.) Nu handlar det om en träff mellan mig och en som tagit testet Y37. Det är ett mindre detaljerat test än Y111 och hur nära släktskapen är blir mer osäkra, därför hade jag inte tittat tillräckligt noga bland dessa träffar.

Dessbättre blev jag kontaktad om släktskapet. Här syns styrkan i ett Y-DNA-test! När det väl dyker upp en träff, då finns enbart en enda linje att undersöka, den raka fädernelinjen. Släktena gick ihop med en gemensamana född 1770 i Älekulla socken i Marks härad.

Vad innebär en Y-DNA-träff? Jo, min okände släkting och jag har båda fått våra farslinjer bekräftade. I mitt fall sex generationer, 250 år, bakåt i tiden! Att leta upp anor med kyrkoböcker är spännande och att sedan få anorna bekräftade med DNA ger en alldeles speciell känsla. Dessutom vore det kul att få reda på vilken haplogrupp som kan knytas till denna ana och på så vis utveckla männens Y-träd med ännu en gren. Det är ju nästan nutid!

Ju fler som tar Y-DNA-test, desto fler historiska grenar kommer bli bekräftade. Nästa gång kanske det dyker upp en Y-DNA-träff som bekräftar mina ytterligare tre framforskade generationer utmed min farslinje. 

DNA är så spännande!

Tomas GH Johansson
20 april och 25 april 2021 (=DNA-dagen 2021)


Första Y-DNA-fyndet inom projektet 20 feb 2021

Projektet fick i slutet av november 2020 en ny medlem. Denne hade tagit ett Big Y och tillhör haplogrupp I1. Det intressanta var att testet stämde väl överens med en annan medlem i projektet.

Kombinationen av deras DNA-resultat, deras äldsta kända farsanor, deras antavlor och min lokalkännedom, gjorde att pulsen steg. Släktskapet borde nämligen finnas inom kyrkobokstid. Alla som tagit något sorts Y-test vet att det kan vara svårt att finna träffar som ligger nära i tid, men detta såg riktigt spännande ut! Naturligtvis kunde jag inte låta bli att leta i kyrkoböckerna.

Generation för generation hos deras farslinjer kontrollerades. Bristfällig information i 1700-talets kyrkoböcker, samt många personer med samma namn, gav både oväntade och extra utmaningar. Detta förspänningens skull, kan man tänka. Allt som hittills är känt tyder på att den gemensamma anan är funnen! En man som måste vara född i slutet av 1600-taletoch som under 1700-talets första hälft levde i Öxabäck socken i Marks härad. Något fullständigt skriftligt bevis finns inte än, men med lite tur dyker ett sådant upp framöver. I samband med sökandet har andra intressanta grenar visat sig. Om det via dessa går att finna manliga linjer fram till idag, vore det givetvis intressant att ta ytterligare DNA-test.

En sak är dock klar – utan dessa test av Y-DNA, ett Y67och ett Big Y, är det inte alls säkert att släktskapet hade upptäckts!

Tänk vad kul man kan ha med DNA. Och projektmedlemmarna blev glatt överraskade av fynden!

Nu ser vi fram emot nästa upptäckt!

Tomas GH Johansson
20 februari 2021