Finland DNA

Suomi DNA
  • 8849 members

About us

Tilaa tästä osoitteesta kotiisi DNA-näytteenottopakkaus Suomi DNA-projektin edullisin hinnoin:

http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland

(Älä vahingossa tilaa DNA-testiä tämän sivun vasemmasta yläkulmasta DNA tests. Sieltä tilaaminen ei samalla liitä tilausta Suomi DNA-vertailuprojektiin. Siinä et myöskään pääse osalliseksi edullisimmista testihinnoista etkä vapaaehtoisadministraattoreiden palveluista kysymyksinesi)   

1. Yleistä / General

Suomi DNA-projekti (Finland DNA-projekti) auttaa suomalaisia, Suomessa asuvia sekä niitä, joilla on mahdollisesti suomalaisia esivanhempia
- löytämään DNA-sukulaisia,
- löytämään yhteisiä esivanhempia sekä
- saamaan tietoa esivanhempien alkuperästä.

Suomi DNA-projekti on perustettu 2006 lopulla, ja siinä on nykyään yli 7900 jäsentä. Projektin jäsenyydestä on hyötyä: voit saada apua testinvalinnassa, analyysissa ja pulmatilanteissa Marjalta ja Laurilta sekä alennuksia. Voit liittää projektiin kitin jo tilausvaiheessa tai myöhemmin. On mahdollista kuulua useampiin projekeihin.

Ennen ensimmäisen tilauksen tekemistä mieti omat kiinnostuksen kohteesi. Apua testien valinnassa voit kysyä Marjalta marja.pirttivaara(@)gmail.com tai Suomi DNA projektiin liittyvässä suljetussa Finland DNA Facebook-ryhmässä.

Lista testeistä ja tilauksentekosivu löytyvät täältä: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland

Yhdellä henkilöllä on pääsääntöisesti yksi ja vain yksi kit numero, jonka alle kootaan kaikki mahdolliset kyseisen henkilön testit. Samalla kit numerolla ei siis voi olla useampaa henkilöä (ei isää ja poikaa jne).

Kannattaa tehdä testitilaus Suomi DNA projektin Join sivun kautta. Silloin liittyy Suomi DNA projektiin heti tilausvaiheessa. Finland DNA projektin tilaussivulta tilattaessa hinnat ovat samat sekä joidenkin testien ja jatkotestien osalta alhaisemmat kuin Family Tree DNA:n yleiset hinnat.  

Suositukset:
- YDNA 67 (suora isälinja, näyte mieheltä)

- mtDNA Full (suora äitilinja, näyte mieheltä tai naiselta) 

- Family Finder (näyte mieheltä tai naiselta).

Testi maksetaan luottokortilla. Testattava ja maksaja voivat olla eri henkilö. 

Samasta näytteestä voi tilata kaikki kolme testiä samasta miehen antamasta näytteestä joko heti samalla kertaa tai myöhemmin lisäanalyysina.  

Näytteenantokirjeen lähetyskulut USA:sta Suomeen, USD 12,95 lisätään kokonaishintaan. Suomesta USA:han palautuskirjeen maksu 2-postissa on vähän yli euron Jos Suomen posti kysyy pulleahkon kirjeen sisällön arvoa, muoviputkiloiden arvoksi voi ilmoittaa vaikka pari dollaria. Varsinkin ruuhka-aikaan kirjeen perillemeno kestää jopa kuukausia. Jos näytteenotossa tapahtuu esim. saastumisvirhe, ota yhteys administraattoriin, koskinen.lauri(@)gmail.com. Hän pyytää USA:sta uuden pakkauksen ilmaiseksi tilalle syyn ilmoittamalla


Kun olet tehnyt ja maksanut tilauksen, saat sähköpostivietsin, jossa on kit numero ja salasana.

Mahdollisia syitä ongelmiin:

1. Annoit väärän sähköpostiosoitteen (esim. kirjoitusvirhe).

2. Et tehnyt tilausta loppuun samalta istumalta. Tilaussivu ehti vanhentua. 

3. Annoit pitkän numerosarjan luottokortista välilyönteineen. Ei saa olla tyhjiä välilyöntejä.

4. Luottokortillasi ei saa tehdä nettitilauksia ulkomailta. Tarkista pankista ja pyydä pankkia muuttamaan. 

5. Luottokorttisi luottoraja on ylitetty. Yritä uudestaan, kun olet maksanut luottokorttiisi lisää rahaa tai erääntyvän laskun ennenaikaisesti.

Pulmatilanteessa ota yhteys adminstraattoriin koskinen.lauri(@)gmail.com tai Marja Pirttivaaraan.


Uutiset: kts Project News sivut.

-----------------------------------

The Finland DNA Project seeks to help Finns and others who have or might have Finnish ancestors to
- find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors and
- learn more about their deep ancestral origins.

The Finland DNA Project compiles and studies mtDNA, Y-DNA and Family Finder test results. Both men and women may participate, also with just a Family Finder test. All surnames are welcomed. Please check our website for helpful links, news and announcements. The Finland DNA Project was founded by Lauri Koskinen (Finland) and the first participant joined in December 2006.

Before making an order please join Finland DNA project so that you can get the project prices and utilize possible discount code. Here is the order page: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland

NOTE: There is also the closed Facebook group Finland DNA / Suomi DNA where you can discuss about tests and test results and meet your DNA relatives. You can also ask marja.pirttivaara(@)gmail.com
about the tests and analyses and what might be best for your own personal needs.

News: separate Project News pages

1.1 Uuden tilauksen teko / How to make a new order

Testiuettelo ja hinnat löytyvät helpoiten täältä: Tilauslomake

The order sheet of a new test kit is here: Ordersheet

1.2 Kieliasiaa / About languages

Projektin kielet ovat suomi, englanti ja ruotsi. Näillä sivuilla on tietoa suomeksi ja englanniksi, kieliversiot eivät ole sisällöltään aivan samoja. Sivun lopusta löydät yksityiskohtaiset suomenkieliset ohjeet projektiin liittymisestä ja testien tilaamisesta. Englantia osaavien kannattaa liittyä suoraan 
tästä linkistä.

The project languages are Finnish, English and Swedish. These pages contain both Finnish and English texts, the texts are not exactly the same. For example, att the end of the page you can find detailed instructions in Finnish how to join the Project and make a test order. In English: click here to join & order and follow FTDNA's English instructions.

3. Jäsentilastoja / Membership statistics

26.5.2017:

Yhteensä, Total________________________8703
Isälinja, paternal line:
Y-DNA 67 STR-markers..............................4236
Y-DNA 111 STR-markers..............................969
alahaploryhmiä, subhaplogroups...................433

Äitilinja, maternal line
mtDNA Full tuloksia, results........................2943
alahaploryhmiä, subhaplogroups ..................419
DNA-serkut (autosomaali), DNA cousins (autosomal)
Family Finder............................................4599

BIG Y.......................................................661

Isälinjan alahaploryhmää varten on erillisiä SNP-testejä. Vihjeen siitä, mitä kannattaa testata, saa usein lähimmiltä 67 tai 111 markkerin DNA-osumilta, jotka mahdollisesti ovat jo positiivisen testituloksen saaneet. Mutta kannattaa katsoa SNP haplopuusta, onko testattavissa vielä hienojakoisempia tuoreita uusia oksia haplopuusta. Snippitestin voi ostaa myös runsaan sadan snipin paketteina.

Äitilinjan alahaploryhmä tulee ilman lisämaksua mtDNA Full Sequence testituloksen mukana Siksi suositus on tilata mtDNA Full suoraan, eikä pelkästään alempia testitasoja mtDNA ja mtDNA Plus, joista selviää vain päähaploryhmä. 

Separate SNP tests are available for subhaplogrouping of the father line, price USD 39 for a chosen base mutation test A hint for a SNP test can be found from the closest matches of 67 or 111 markers They possibly already have acquired a positive test result But it is good to open SNP haplo tree, if there are new fresh branches in the haplo tree testable

Subhaplogrouping of mother line comes without extra costs in connection of the mtDNA Full Sequence result Therefore the recommendation is to order mtDNA Full, and not only lower test levels mtDNA or mtDNA Plus, which give only the main haplogroup symbol


4. Projektin jäsenyhteisö / Project community

Projektin jäsenten yhteydenpitoa varten on perustettu Suomi DNA / Finland DNA Facebook-ryhmä (suljettu ryhmä). Tervetuloa mukaan.
We have a Facebook group
Suomi DNA / Finland DNA group (closed group) for the project members. Please join.

5. Tilaussuositus / Order recommendation

Suora isälinja: Y-DNA 67, (Y-DNA:n voi testata vain miehen antamasta näytteestä) - just for men
Suora äitilinja: mtDNA Full Sequence (sekä miehen että naisen antamasta näytteestä) - for both men and women
Autosomaali-DNA etäserkut: Family Finder (sekä miehen että naisen antamasta näytteestä) - for both men and women

Kattava Genomi, Comprehensive Genome (Y-DNA 67+ mtDNA Full + Family Finder) (vain miehen antamasta näytteestä) - just for men. 

Miehet, joilla on Y-DNA testi, voivat tilata erikseen SNP-testejä (snippitestejä), joilla saa tarkennettua omaa haploryhmää. Suosituksia voi saada liittymällä Y-DNA-projekteihin sekä perehtymällä ISOGGin haplopuuhun (http://www.isogg.org/tree/) ja YFull kokeelliseen haplopuuhun (bhttp://www.yfull.com/tree/). N1c1-miehille, joita suomalaisista on noin 60% on tullut oma N-SNP-paneeli, jonka avulla oma haplopuun haara saadaan määritettyä mukavasti. Lisätietoja haplopuusta ja snipeistä saatte Marjalta. Myös muilla Y-DNA-haploryhmillä on SNP-paneeleita.

6. Using data and information

Information and data obtained from the Finland Project must be attributed to the project, administrators, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify the administrators when using data for public or private research.

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

7. Hyödyllistä tietoa  Internetissä / Internet sources 

8. Tieteellisiä artikkeleita / Scientific papers

9. Lähiprojekteja FTDNAssa / FTDNA projects close to the Finland DNA project


10. Yksityisyys / Privacy

Projektissa kunnioitetaan aina projektijäsenten yksityisyyttä. Suomi DNA projektin hallinnoijat noudattavat tarkasti Family Tree DNAn ja ISOGGin ohjeita projektihallinnoijille (Group Administrator Guidelines for Family Tree DNA Projects, ISOGG Project Administrator Guidelines) sekä Suomen Sukututkimusseuran Käytännesääntöjä 2013.


Tutustuthan myös tarkasti Family Tree DNAn käyttöehtoihin, ryhmistä kertoviin tietosivuihin (Family Tree DNA Privacy Policy and Terms of Service ja Learning Center DNA Group Projects) sekä asuinmaasi mahdollisiin sukututkimuksen käytännesääntöihin.

The privacy of project members is respected at all times. The Finland DNA administrators strictly adhere to the
Group Administrator Guidelines for Family Tree DNA Projects, the ISOGG Project Administrator Guidelines and the Code of Conduct 2013 of the the Genealogical Society of Finland (Käytännesäännöt 2013).  11. Ohjeita suomeksi tilauksen tekemisestä ja Suomi DNA -projektiin liittymisestä

Muistathan, että  
- vain miehet voivat tilata Y-DNA-näytteen
- naiset ja miehet voivat tilata mtDNA-testin ja Family Finder-testin.


Yhden henkilön eri testit kootaan saman kit-numeron alle Poikkeuksena on siirto esim 23andMe:stä, jos on jo Family Finder tehtynä siinä tapauksessa tulee toinen kitin numero.

See also the Family Tree DNA Privacy Policy and Terms of Service, the Learning Center pages on DNA Group Projects and possible Code of conduct guidelines for genealogists in your own country of residence.

11.1. Projektiin liittyminen tilauksen yhteydessä


Käytä selaimena mieluummin Firefoxia tms, ei Exploreria. Jos haluat poistaa jotakin tilauksestasi tai lopettaa tilauksenteon kesken, tyhjennä projektin tilaussivun oikean yläkulman ostoskärry eli poista valittuja tuotteita klikkaamalla yksi kerrallaan.

Uudet asiakkaat:
Tilaa DNA-testauspakkaus ja liity samalla Suomi DNA-projektiin linkistä: http://www.familytreedna.com/group-join-request.aspx?group=Finland&vGroup=finland 
Kun tilaat testin tämän projektilinkin kautta, saat mahdollisesti alennushinnan eli alemman hinnan kuin pääsivun kautta. Muutamana päivänä vuodessa on DNA-sukututkimustapahtumien yhteydessä myös Alennuskoodi. Se pitää syöttää erikseen Do you have a coupon? kysymyksen painamisen jälkeen ennen maksuun siirtymistä.

Testihenkilön, tilaajan ja maksajan ei tarvitse olla sama henkilö. Voit tilata testin lahjaksi ja voit valita osoitteen, johon testikirje llähetetään. Jos itselläsi ei ole luottokorttia, joku muu, vaikkapa puolisosi tai lapsesi, voi maksaa yksittäisen tilauksen omalla luottokortillaan (ja hänelle voi sitten maksaa käteisellä).


Lisätilaukset:
 Kirjaudu omalle testaustulossivullesi sähköpostitse saamillasi kit-numerolla ja salasanalla. Liity Suomi DNA -projektiin yläpalkin kohdasta Projects: Join, Dual Geographical Projects, F-alkuisista Finland DNA. Oranssinruskean Join-napin löydät etusivun oikeasta alalaidasta. Projektin hallinnoijat pysyvät auttamaan sinua ongelmatilanteissa.

Family Tree DNA lisätestit voit tilata ollessasi kirjautuneena Order an Upgrade -kohdasta. Saman henkilön kaikki tilaukset tulevat samalle kit-numerolle. National Geographicin Geno 2.0 testi pitää tilata erikseen Geno 2.0 sivuilta. Tulokset voidaan siirtää family Tree DNAhan, ohjeet löytyvät: http://www.familytreedna.com/faq/answers.aspx?id=3#326

Tilauksen maksaminen

Tilauksen hinta on tilattujen testien hinta plus postitusmaksu (12,95 dollaria).

Teet tilauksen helpoimmin luottokortilla (Visa tai vastaava), jolloin et maksa erillistä pankkipalvelumaksua, joka on iso. Kirjoita luottokorttimaksun maksukaavakkeen Zip-kenttään osoitteeseesi kuuluva suomalainen postinumero. Anna luottokortin takapuolella oleva 3-numeroinen varmistusnumero eli CSV-koodi kenttään CSV. Huomaa, että kortin voimassaoloaika on oltava oikein. Luottokortin pitkä numerosarja pitää kirjoittaa ilman välilyöntejä, muuten maksu ei mene läpi. Kirjoita alennuskoodi
(joita voi olla esimerkiksi sukutapahtumien aikana käytössä) ennen maksusivulle siirtymistä kohtaan Do you have a Coupon? ja paina Apply. Tällöin allennus aktivoituu ja testin hinta muuttuu. Jälkikäteen et pysty hyödyntämään koodia.

Tilauksesi on mennyt maksuineen läpi, kun näet sivulla kiitosviestin. Tilauksesta saat vahvistusviestin sähköpostiosoitteeseesi. Jos et saa vahvistusviestiä, tilauksesi ei ole mennyt perille.

Jos ei viestiä tule sähköpostiisi, syy voi olla virheellinen sähköpostiosoite. Siinä tapauksessa, on otettava yhteyttä Family Tree DNAn helpdeskiin.

Jos keskeytät tilauksen tai haluat poistaa jotakin "ostoskärryistä", se tapahtuu helpoimmin projektin tilaussivun oikeasta ylälaidasta.


Postitusasiaa

Jos tilaat DNA-testin henkilölle, joka ei asu kotiosoitteessasi, mutta haluat näytteenantopakkauksen tulevan omaan kotiosoitteeseesi, kirjoita testattavaksi (person being tested) asianomaisen testattavan nimi, mutta osoitekentän ensimmäiselle riville C/O oma nimesi ja oma osoitteesi. Testattavan nimen voi tosin korjata oikeaksi myöhemmin se, jonka sähköpostiosoite on tilauksessa annettu ja joka siksi on saanut salasanan DNA-tulossivuille pääsemiseksi.

Sähköpostiosoitteita voi tilauksessa olla kaksi. Maksajan sähköposti on syytä olla ensimmäisenä. Hän voi myöhemmin halutessaan poistaa omansa Manage contact information -osassa tilauksen kotisivulla

Testattavan henkilön on syytä allekirjoittaa testikirjekuoressa oleva paperi, jossa annetaan lupa tulosten vertailuun, ja laittaa allekirjoitettu suostumus mukaan testikirjekuoreen. Suostumuksen voi myös antaa jälkikäteen kirjautuneena omalla sivulla. Ilman suostumusta testattava henkilö saa pelkät pelkät DNA-laboratorioarvot ilman tietoa mahdollisista sukulaisuusosumista ja heidän sähköpostiosoitteistaan (matches).

Laita muistiin kirjekuoren sisältä löytyvä kit-numero sekä sähköpostitse saamasi salasana. Anna ne molemmat myös testattavalle. Lähetä vastauskirjekuori Houstoniin USAhan kirjeenä, muistathan maksaa postimaksun.


Tulostiedoista

HUOM: Kun saat FTDNAsta viestin, jossa on kit-numero ja salasana, säilytä se viesti. Jos testattava on eri kuin maksaja ja hallinnoija, annathan kitin numeron ja salasanan myös testatulle henkilölle itselleen.

Voit määritellä kaksi sähköpostiosoitetta (esimerkkinä testin maksaja ja testattavan sukulaisen), joihin haluat ilmoitukset testaustuloksista ja sukulaisuusosumista.

Laita omat sivusi kuntoon ennen testitulosten saapumista. Voit määritellä itse kontaktinimesi ja yhteyssähköpostiosoitteesi, jotka näkyvät sukulaisuusosumillesi (matches). Kirjaa vanhin tunnettu isä-isälinjainen esi-isäsi (paternal ancestor) sekä äiti-äitilinjainen esiäitisi (maternal ancestor), paikkakuntineen, se helpottaa vertailuja. Matcheja tulee jatkuvasti lisää, joten tuloksia kannattaa katsoa aina silloin tällöin. Voit syöttää myös sukupuusi, muistathan kuitenkin Suomen sukututkimusseuran Käytännesääntöjen 100 vuoden rajan Käytännesäännöt löytyvät: http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot

Koska joskus suorassa isä- tai äitilinjassa on tietoa vain alle 100 v sitten syntyneestä etäisimmästä suorasta esivanhemmasta, talleta kuitenkin kohtaan Manage Personal Information, Genealogy, Most Distant Ancestor ainakin tämän kaukaisimman tietämäsi esivanhemman syntymä- tai asuinpaikkakunta Suomessa Se sekä tämän kaukaisimman tietämäsi esivanhemman elinajankohta auttaa oleellisesti paremmin kuin pelkät henkilöiden nimet DNA-lähiosumiasi näkemään, miten hänen DNA-tyyppinsä on kulkeutunut Suomen sisälläTilauksenteon sanastoa

Order now - Tilaa nyt.
Price - Hinta
Your shopping cart - "Ostoskärrysi"
Add additional product - Lisää tuote
Please add a product to your shopping cart - Lisää tuote ostoskärryyn
Is Kit #1 for an existing customer? - Onko ensimmäisen tilauksen henkilöllä jo olemassa kit?
Add another kit - Lisää toinen kit.
Summary - Yhteenveto
Subtotal - Välisumma
Total - Kokonaissumma

Proceed to checkout - "Siirry kassalle." Muuttuu vihreäksi, kun on valittu testi ja täytetty nimi & valittu sukupuoli

Please select a gender to proceed - Valitse sukupuoli ennen jatkamista
Select this tester's gender - Valitse tämän testattavan sukupuoli
Male - Miespuolinen
Female - Naispuolinen
Males only - Vain miehille
Edit - Muokkaa

Do you have a coupon - Onko sinulla alennuskuponki?

Billing address - Laskutusosoite, eli maksajan oma osoite, joka on luottokortissa
Email addresses - sähköpostiosoitteet, väliin tulee pilkku, jos laittaa useamman osoitteen, esim. sekä maksajan että testattavan

Tester's name  - Testattavan nimi
Billing address is same as shipping address. - Laskutusosoite on sama kuin postitusosoite. (Tätä kohta aklikkaamalla saa testatun osoitetiedot siirtymään kmaksajan osoitetiedoiksi)

First name - Etunimi
Last name / surname - sukunimi
Address - osoite
Street address - katuosoite - Lauta tähän C/O maksajan nimi, jos testikirje lähetetään maksajan osoitteeseen
City - kaupunki tai kunta
Zip code - postinumero (muista laittaa maakoodi FI eteen)
Country - Maa (Finland)

Payment method - Maksutapa
Name on Card - Nimi luottokortissa (pitää olla täsmälleen sama kuin kortissa)
Debit/Credit Card number - Pankki- tai luottokortin numero
Expires - Raukeaa, eli viimeinen voimassaoloajankohta (kuukausi / vuosi)
CVC - Kortin tarkistuskoodi, yleensä kolminumeroinen
Accept terms & complete order. - Hyväksy ehdot ja tee tilaus.
By clicking Accept I agree & understand the Terms of Service and Purchase Policy. - Klikkaamalla osoitan hyväksyväni ja ymmärtäväni palveluehdot ja ostokäytännön.
Checkout - Uloskirjatuminen / Lopettaminen


You'll need Skype CreditFree via Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype