Finland DNA

Suomi DNA
  • 21893 members

About us

Family Tree DNA Suomi DNA projekti auttaa suomalaisia ja Suomessa asuvia sekä muita, joilla on suomalaisia juuria, löytämään esivanhempiaan ja sukulaisiaan sekä selvittämään juuriaan geneettisen sukututkimuksen avulla. Family Tree DNA:n testit eivät ole terveystestejä. Suomi DNA projektissa tarkastellaan sekä Y-DNA, mtDNA että Family Finder -tuloksia eli isälinjoja, äitilinjoja ja kaikkia sukulinjoja. Projektiin ovat tervetulleita myös pelkästään Family Finder -testin tehneet. Projektissa ei ole syntymäpaikka-, asuinpaikka- tai sukunimirajoituksia. DNA-testin näytteenantopakkauksen tilauslomake: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland **************** The FTDNA Finland DNA Project seeks to help Finns, people living in Finland and others who have Finnish ancestors or Finnish connections to find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors and learn more about their deep ancestral origins. Family Tree DNA tests are not health DNA tests. The Finland DNA Project compiles and studies mtDNA, Y-DNA test and Family Finder results. Both women and men are welcome to join the project. All surnames are welcomed, birth place or living place are not a restriction.