Finland DNA

Suomi DNA
  • 17686 members

About us

Suomi DNA projekti auttaa suomalaisia ja Suomessa asuvia sekä muita, joilla on suomalaisia juuria, löytämään esivanhempiaan ja sukulaisiaan sekä selvittämään juuriaan geneettisen sukututkimuksen avulla. DNA-testin näytteenantopakkauksen tilauslomake: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland Suomi DNA projektissa tarkastellaan sekä Y-DNA, mtDNA että Family Finder -tuloksia eli suoria isälinjoja, suoria äitilinjoja että kaikkia sukulinjoja. Projektiin ovat tervetulleita myös pelkästään Family Finder -testin tehneet. Projektissa ei ole syntymäpaikka-, asuinpaikka- tai sukunimirajoituksia. **************** The FTDNA Finland DNA Project seeks to help Finns, people living in Finland and others who have Finnish ancestors or Finnish connections to find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors and learn more about their deep ancestral origins. The Finland DNA Project compiles and studies mtDNA, Y-DNA test and Family Finder results. Both women and men are welcome to join the project. All surnames are welcomed, birth place or living place are not a restriction.