Finland DNA

Suomi DNA
  • 8871 members

About us

Suomi DNA projekti auttaa suomalaisia ja Suomessa asuvia sekä muita, joilla on suomalaisia juuria, löytämään esivanhempiaan ja sukulaisiaan sekä selvittämään juuriaan geneettisen sukututkimuksen avulla. The FTDNA Finland DNA Project seeks to help Finns, people living in Finland and others who have Finnish ancestors to find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors and learn more about their deep ancestral origins. Tilaa kotiisi DNA-vertailun näytteenantopakkaus tästä. Order to your home a kit for DNA comparison from here: https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?group=Finland&vGroup=Finland www.familytreedna.com/group-join.aspx?group=Finland&vGroup=Finland Suomi DNA projektissa on mukana ja tarkastellaan sekä Y-DNA, mtDNA että Family Finder -tuloksia eli suoria isälinjoja, suoria äitilinjoja että kaikkia sukulinjoja. Ei sukunimirajoituksia. Suositus: Y-DNA 67 markkeria suorasta isälinjasta, mtDNA FullSequence suorasta äitilinjasta, Family Finder kaikkien sukulinjojen DNA-serkut. Kaikki yhtä aikaa tilattuna nämä kolme muodostavat Comprehensive Genomen, Kattavan genomin. Sen voi analysoida vain miespuolisen näytteenantajan näytteestä. Naisen antamasta näytteestä ei voi tilata Y DNA-tulosta. The Finland DNA Project compiles and studies mtDNA, Y-DNA test and Family Finder results. Both men and women are welcome to join the project. All surnames are welcomed. Recommendation: Y DNA 67 for direct paternal line, mtDNA FullSequence for direct maternal line, Family Finder for DNA cousins of all ancestor lines. These three together can be ordered as Comprehensive Genome. It can be analyzed from male sample, only. Female sample is not capable to give Y DNA result. TÄRKEÄÄ: Projektissa kunnioitetaan yksityisyyttä ja noudatetaan Suomen Sukututkimusseuran käytännesääntöjä. IMPORTANT: Privacy is respected and the Code of Conduct of the Genealogical Sociaty of Finland are followed. - http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot Using data and information Information and data obtained from the Finland Project must be attributed to the project, administrators, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify the administrators when using data for public or private research. Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)