Czech

  • 821 members

About usBACKGROUND: The Czech DNA Project was launched in late 2001 as part of a study designed to see if specific patterns emerge from correlating Czech surnames with Czech villages. It has since been expanded to include genealogical aspects of DNA testing. The Project is growing leaps and bounds with a current count of over 700 participants! The Project welcomes those persons who can trace their origins to what is now known as the Czech Republic. Genealogy data of your Czech family is required to participate in this study.  This project has a built-in discount for DNA testing.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Feb2007: FTDNA opened a multi-lingual office, iGENEA (www.igenea.com), that provides customer support and news in Spanish, French, Italian, German and English, while providing local shipping and payment in common European currencies.
===================================================================================

The three primary tests for genealogy are Family Finder which can provide distant relationships including helping adoptees find their roots, Y-DNA for your direct paternal line, and mtDNA for your direct maternal line:
 
**Family Finder Tests 563,800 autosomal SNPs and 15,789 X chromosome SNPs. Both males and females can take this test which provides distant relationships.
**Y-DNA is for your straight paternal line - your father, his father, his father's father etc on up the male line. Only a male can Y-DNA test. 

        Y-DNA12 markers is more for anthropology; DNA matches can be long before surnames came into existance. But, you can upgrade later to more markers. 

        Y-DNA37 markers is very, very good since it brings DNA matches much closer in time.

            And, even better is Y-DNA67 markers.

              The latest and greatest is Y-DNA111 markers.

                   The BIG Y tests thousands of SNPs.    


***mtDNA is for your straight maternal line - your mother, her mother, her mother's mother etc on up the female line. mtDNA is for low-resolution; 

        mtDNAPlus is for high-resolution. 

        Genetic matches with a Full Gnome Sequence (FGS aka mtDNA Mega) test are definite relatives. Both a female and male can test for their maternal line
 
DNA testing for genealogy is nothing more than a couple good swabs of saliva from inside the cheek in the privacy of your own home. To see a sample DNA kit visit: http://www.familytreedna.com/kit/html

To order your discounted DNA test Kit via this project: at the top of the page click on JOIN REQUEST. Then just fill in the order form. Make sure the test(s) you are ordering appears in the little window at the bottom of the order form. Credit Card payment is the most expeditious and is secure. Also, be sure to visit: http://www.dna-testing-adviser.com/FamilyTreeDNA.html

If you are of Czech origin and submitted your DNA to the Genographic Project PLEASE remember to download your results to FamilyTreeDNA and join the Czech Regional Project. There are many additional benefits to enjoy with Family Tree DNA (FTDNA), particularly genealogy-related.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WANTED For DNA testing:    If you are a male with the surname SPROSTY please contact the Project Administrator regarding possible FREE DNA testing for genealogy.

**********************************************************************************************************

A listing of Czech Parishes and corresponding Districts is available at:

https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Czech_Republic_Parish_Finder

The site also has links to various official Czech records available at familysearch.org

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This is a great site to download a book on the Czech Republic (similar books are available there on Bulgaria, Hungary etc) http://www.outreachworld.org/resource.asp?Curriculumid=407

An English translation of Hugo Chotek's work entitled, Ceska Osada, a jeji Spolkovy Zivot u Cleveland, Ohio, v Severni Americe ("Bohemian Settlers and Their Social Life in Cleveland, Ohio, North America") is being posted in installments online at:
http://OnwardToOurPast.com.  This 192 page book is regarded as one of the most comprehensive and detailed views of the early Czech immigrant community in Cleveland, Ohio USA.  It was published in 1895 by the Ohio Czech community for the Prague Ethnographic Institute and their International Ethnographic Exhibition.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This is an interesting and fun site to learn about DNA: http://www.rootstelevision.com/players/player_dna.html
This site offers an idea of the world-wide locations of families by surname:
http://www.publicprofiler.org/worldnames/Main.aspx

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DNA test instructions: Metoda náberu DNK Instrukce Uchovejte test v chladu pakliže test nebude využit behem dvou mesícu. Upozornení: -- prostudujte si celý návod než zacnete s náberem vzorku. Seškrábnutí vzorku ze sliznice by melo být provedeno pred jídlem nebo pitím nebo nejdríve jednu hodinu po požití jídla ci tekutin. Zároven se nedoporucuje pít teplé nebo horké nápoje pred odberem vzorku. 1. V souprave jsou priloženy 2 sterky a rada zkumavek pro získání representativního vzorku. 2. „íslo na zkumavce by melo odpovídat císlu na Formulári a na plastikovém sácku. 3. Pred náberem vzorku si umyjte ruce. Opatrne otevrere plastikový obal, aniž byste poškodili sterku. Do plastikového sácku, na kterém je oznaceno císlo sady, pozdeji vložíte zpet zkumavky se vzorky. 4. Pro získání vzorku užijte sterku. Sterku priložte uvnitr úst na sliznici vnitrní strany tváre a s použitím mírného tlaku stírejte v jednom míste po dobu asi 60 vterin. Dobre provedený ster vytvorí dostatecný vzorek! Slabý ster dodá mnohem méne DNK, což muže oddálit získání výsledku o nekolik týdnu. 5. Odšroubujte vícko na zkumavce oznacené císlem sady a písmenem A. Opatrne zatlacte na tycinku aplikátoru, která ponorí sterku do roztoku. (Nezatlacte sterku až ke dnu, odkud je težké ji vyjmout ven)! 6. Vyjmete plastikovou tycinku aplikátoru ze zkumavky; sterka zustane v roztoku uvnitr zkumavky. Zkumavku bezpecne uzavrete víckem. Zkumavka s víckem musí tesnit, aby se uchovala kvalita vzorku. Zkumavka se vzorkem by se mela uchovávat v pokojové teplote, nicméne zimní nebo letní venkovní teploty vzorek nepoškodí (v prípade letních nebo zimních teplotních výkyvu behem prepravy poštou). 7. Po 6 až 8 hodinách opakujte bod 4, 5, a 6. Použijte druhou sterku a zkumavku oznacenou císlem sady a písmenem B. 8. Uložte zkumavky do plastikového sácku, který je oznacen císlem vaší sady. Vložte plastikový sácek a formulár do obálky oznacené zpátecní adresou. Obálku zašlete na adresu Family Tree DNA; použijte US Poštu (poštovné v US stojí 49 centu). Pokud nebylo zaplaceno predem, prosím napište Císlo sady a Císlo faktury na šek. Toto opatrení zabezpecí správný a rychlý proces pri manipulaci se vzorkem.

===========================================================================

NOTE:  Project Administrators are volunteers whose only compensation is the sheer pleasure of helping others.