Czech

  • 864 members

About us

+
BACKGROUND: The Czech DNA Project was launched in late 2001 as part of a study designed to see if specific patterns emerge from correlating Czech surnames with Czech villages.  The Project is growing leaps and bounds with a current count of over 900 participants! The Project welcomes those persons who can trace their origins to what is now known as the Czech Republic (Czechia). DNA testing and genealogy data of your Czech line is required to participate in this study.  These data are crucial to pair with one's DNA results. 

FamilyTreeDNA  has a multi-lingual office, iGENEA (www.igenea.com), that provides customer support and news in Spanish, French, Italian, German and English.  This office also provides local shipping and payment in common European currencies. 

FTDNA DNA Tests:

The three primary tests for genealogy are: 

** Y-DNA for males to test for their paternal ancestry; the more markers that are tested the closer and more precise the relationship (Y-37,  or Y-111 markers; or the advanced BigY700 for both 700 markers, oodles of SNPs and donor's terminal Haplogroup SNP designation)

** mtDNA for males or females to test for their mother's maternal ancestry; FullGnome Sequence (FGS) is recommended;  

** autosomal Family Finder test by males or females; this test identifies genetic relatives within about 4-6 generations.  This test is highly recommended for adoptees and to pair with Y-DNA and mtDNA testing. 

DNA test kits are provided by FTDNA once the test is ordered at FTDNA.  The test is nothing more than a couple good mouth swabs in the privacy of one's own home. DNA samples are stored for about 25 years, thus, generally avoiding the need for additional swabs for upgrades to one's original test(s) and/or for adding different test(s) by the donor.

Other Company Test Uploads to FTDNA:

FTDNA accepts raw autosomal DNA results for persons who tested: National Geographic Society's Genographic Project (but not Helix version),  AncestryDNA (Versions 1 & 2),  23&Me (Versions 3 & 4) and MyHeritage.  Y-DNA results processed by Sorenson Laboratory are also accepted. (Note: Genographic Project DNA results will only be available into 2020 for donor downloads.  MyHeritage instructions state its results need to be downloaded within six months of testing with them.)


 FTDNA's Learning Center contains a wealth of information regarding tests, test instructions, and other valuable information:   https://www.familytreedna.com/learn/


WANTED For DNA testing:  a male with the surname SPROSTY for possible FREE DNA test. Your Sprosty line data will be required for pairing with the DNA results. Please contact the Project Administrator at  jhhgene@gmail.com  for further information.  


DNA test instructions: Metoda náberu DNK Instrukce Uchovejte test v chladu pakliže test nebude využit behem dvou mesícu. Upozornení: -- prostudujte si celý návod než zacnete s náberem vzorku. Seškrábnutí vzorku ze sliznice by melo být provedeno pred jídlem nebo pitím nebo nejdríve jednu hodinu po požití jídla ci tekutin. Zároven se nedoporucuje pít teplé nebo horké nápoje pred odberem vzorku. 1. V souprave jsou priloženy 2 sterky a rada zkumavek pro získání representativního vzorku. 2. „íslo na zkumavce by melo odpovídat císlu na Formulári a na plastikovém sácku. 3. Pred náberem vzorku si umyjte ruce. Opatrne otevrere plastikový obal, aniž byste poškodili sterku. Do plastikového sácku, na kterém je oznaceno císlo sady, pozdeji vložíte zpet zkumavky se vzorky. 4. Pro získání vzorku užijte sterku. Sterku priložte uvnitr úst na sliznici vnitrní strany tváre a s použitím mírného tlaku stírejte v jednom míste po dobu asi 60 vterin. Dobre provedený ster vytvorí dostatecný vzorek! Slabý ster dodá mnohem méne DNK, což muže oddálit získání výsledku o nekolik týdnu. 5. Odšroubujte vícko na zkumavce oznacené císlem sady a písmenem A. Opatrne zatlacte na tycinku aplikátoru, která ponorí sterku do roztoku. (Nezatlacte sterku až ke dnu, odkud je težké ji vyjmout ven)! 6. Vyjmete plastikovou tycinku aplikátoru ze zkumavky; sterka zustane v roztoku uvnitr zkumavky. Zkumavku bezpecne uzavrete víckem. Zkumavka s víckem musí tesnit, aby se uchovala kvalita vzorku. Zkumavka se vzorkem by se mela uchovávat v pokojové teplote, nicméne zimní nebo letní venkovní teploty vzorek nepoškodí (v prípade letních nebo zimních teplotních výkyvu behem prepravy poštou). 7. Po 6 až 8 hodinách opakujte bod 4, 5, a 6. Použijte druhou sterku a zkumavku oznacenou císlem sady a písmenem B. 8. Uložte zkumavky do plastikového sácku, který je oznacen císlem vaší sady. Vložte plastikový sácek a formulár do obálky oznacené zpátecní adresou. Obálku zašlete na adresu Family Tree DNA;  Pokud nebylo zaplaceno predem, prosím napište Císlo sady a Císlo faktury na šek. Toto opatrení zabezpecí správný a rychlý proces pri manipulaci se vzorkem.

===========================================================================

NOTE:  Project Administrators are volunteers whose only compensation is the sheer pleasure of helping others.