Lituania Propria- Background

Administrators

Background

  
Lituania Propria“ projektas skirtas tiems, kas kildina savo šaknis iš visų laikų „Tikrosios Lietuvos“ ir ją supančių pagrindinių baltiškųjų žemių - mūsų visų valstybių branduolio, pradedant Lietuvos Karalyste ir baigiant dabartine Lietuvos Respublika. Visiems, kas joje ar šalia jos tebegyvena ar bent prisimena savo protėvių kilmės šalį, nepriklausomai kokia kalba šiandien bekalbėtų ar kokioje šalyje bebūtų.
Taip pat mus domina žmonės, kurių pavardės atspindi baltų genčių, etnografinių grupių ar regionų vardus. Todėl prie projekto kviečiame jungtis savo Tėvynės netekusius ir po Pasaulį išblaškytus Mažosios Lietuvos lietuvininkus bei mūsų brolius Prūsus. Mielai čia laukiami ir kiti mūsų kraujo broliai: latviai, latgaliai, kuršininkai, žiemgaliai - žemgaliečiai, sėliai, jotvingiai ir visi jais besijaučiantys jų palikuonys.
Lietuvos bajorijos palikuonims genetinės genealogijos tyrimai gali padėti išsiaiškinti giminės priešistorę, patvirtinti jos kilmės legendas, užpildyti dokumentinės genealogijos tyrinėjimų „juodasias skyles“, nustatyti ryšį su kitomis kilmingomis šeimomis bei giminėmis. 
    

"Lituania Propria" project is for those who trace their roots from all the times Lithuania Proper and  surrounding Baltic lands.
For those who still live in either in neighbourhood of it, or at least remember their ancestral country of origin, no matter what language today use or the country live in.
Also we are interested in people, whose names reflect the names of Baltic tribes, ethnographic groups or regions. Therefore we invite to join the project Lithuanians of Lithuania Minor, Latvians, Latgalians as well as descendants of Old Prussians, Nadruvians, Scalovians, Curonians, Semigalians, Selonians, Yatvingians, West and East Galindians or even those who feel representing Neuri.
For descendants of Lithuanian nobility genetic genealogy testing may help to explain prehistory of the family, confirm family legends, complete  black holes in the documentary genealogical research, disclose the relationship to other noble families.


  

Lithuanian state in 13-15th centuriesLituania Propria (Lithuania Proper)Lituania Propria (coverage in the East in the XV-XVII century)Grand Duchy of Lithuania


Medieval Lithuania


Lituania Minor (Lithuania Minor)

Aisčiai Vakarų Baltai 260 m. po Kr.

Aestii West Balts 260 AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/


Baltai V-VIII a. po Kr.

Balts 5-8 c. AD

iš/from: http://www.aisciai.eu/   

GEDmatch.com (Tools for genealogy research)


HIR Search beta (A project to find HIRs (half-identical regions) using participants' raw data from 23andMedeCODE genetics, and FTDNA's Family Finder. HIR Search compares your genome data against another person's genome to find areas where half or more base pairs match. These regions are markers of common ancestry. To participate email your raw data file to )
PHYLOGENETIC TREE N-M231 by Georg DUNKELY-DNA Haplogroup N and its Subclades - 2014

Y-DNA Haplogroup R and its Subclades - 2014Y-DNA Haplogroup I and its Subclades - 2014
General Fund

Current balance: $0.00

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Debit $0.00 7/30/2009 D9189 Multi Kit Order 160353 Unknown
Debit $0.00 7/30/2009 D9189 Multi Kit Order 160352 Unknown

Project Stats

Statistic Type Count
Big Y 45
Combined GEDCOMs Uploaded 93
DISTINCT mtDNA Haplogroups 150
DISTINCT Y-DNA Confirmed Haplogroups 59
DISTINCT Y-DNA Predicted Haplogroups 0
Family Finder 311
Genographic 2.0 Transfers 35
Maternal Ancestor Information 405
mtDNA 280
mtDNA Full Sequence 164
mtDNA Plus 242
mtDNA Subgroups 12
Paternal Ancestor Information 527
Predicted Y-DNA Haplogroups 143
Total Members 615
Unpredicted Y-DNA Haplogroups 0
Unreturned Kits 22
WTY 5
Y-DNA Deep Clade (After 2008) 80
Y-DNA Deep Clade (Prior to 2008) 2
Y-DNA Subgroups 54
Y-DNA111 112
Y-DNA12 471
Y-DNA25 431
Y-DNA37 421
Y-DNA67 340