Ukrainian DNA

Genogeographic Project | Геногеографічний проект
  • 1873 members

About us

The Ukrainian DNA Project is open to all current and potential FTDNA members who have ethnic Ukrainian ancestral ties on direct paternal or direct maternal family lines linked either to the modern-day Ukraine or to the ethnic Ukrainian lands outside it. (See more on Background page).


Проект "Українська ДНК" відкритий для всіх дійсних і потенційних членів FTDNA, котрі мають етнічне українське походження за прямою батьківською, або прямою материнською родовою лініями, що пов'язане або з територією сучасної України, або з етнічними українськими землями поза її межами. (Див. більше на сторінці Background).