Ukrainian DNA

Genogeographic Project | Геногеографічний проект
  • 2697 members

About us

The Ukrainian DNA Project is open to all current and potential FTDNA members who have ethnic Ukrainian ancestral ties linked either to modern-day Ukraine or to the ethnic Ukrainian lands outside it. Проект «Українська ДНК» відкритий для всіх дійсних і потенційних членів FTDNA, що мають етнічне українське походження, що пов'язане або з територією сучасної України, або з етнічними українськими землями поза її межами.