Ukrainian DNA

Genogeographic Project | Геногеографічний проект
  • 1363 members

About us

The Ukrainian DNA Project is open to all current and potential FTDNA members who have ethnic Ukrainian ancestral ties on direct paternal or direct maternal family lines with modern-day Ukraine, as well as with ethnic Ukrainian lands outside it. (See more on Background page).
Проект "Українська ДНК" відкритий для для дійсних і потенційних членів FTDNA, котрі мають етнічне українське походження за прямою батьківською, або прямою материнською родовою лініями, пов'язане як з територією сучасної України, так і з етнічними українськими землями поза її межами. (Див. більше на сторінці Background).