DNA Day Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, & mtDNA. Now through April 25th.

Sochocki

  • 7 members

About us

Wyniki dwóch przebadanych uczestników projektu wykluczają pochodzenie tych osób od wspólnego przodka. Haplogrupa R1a1 oznacza przynależnosć do Słowian , natomiast I1 przeważa wsród plemion normańskich. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają obecnosć Normanów na terenie Mazowsza w XI wieku. Swiadczą o tym odkrycia cmentarzysk w Blichowie , Rogowie i innych miejscowosciach. Badania genealogiczne i genetyczne udowodniają normańskie korzenie rodzin należących do klanu Awdańców-Skarbków. Sposród wielu rodów tego herbu , na terenach zamieszkałych przez Sąchockich , najbardziej widoczni byli Ważyńscy , Leszczyńscy i Słomkowscy. Można zastanawiać się , czy to przypadek , iż jedna z gałęzi Leszczyńskich , dziedziców Leszczyna w parafii Zagroba , nosiła przydomek Krupa - identyczny z przydomkiem testowanego Sochockiego. Także pochodzący z 1501 roku zapis w księgach ziemskich wyszogrodzkich , wymieniający szlachetnego Stanisława Skarbka jako własciciela częsci Sąchocina , skłania do wysnucia wniosku , że Sąchoccy nie stanowili monolitu. Prawdopodobnie w Sąchocinie piętnastego wieku obecne były rodziny należące do klanów ; Awdaniec , Prus II , Zagroba i być może Rogala , które przyjęły później jednakowe nazwisko. Nie mógłbym napisać lepiej niż dr.Leon Białkowski na łamach ; Rocznika Heraldycznego we Lwowie" - ,,W granicach wieku XIV - XV zwłaszcza w Wielkopolsce i na Mazowszu każda wies to do pewnego stopnia szachownica rozmaitych pionków rodowych , przyczem - i to także ważna okolicznosć - ożywiona mobilizacja własnosci ziemskiej , przekazywanie z rąk do rąk działow i dziedzin , idzie takim tempem , że trzeba bacznego oka , aby na podstawie skąpych w szczegóły heraldyczne zapisek sądowych budować twierdzenia , że to wciąż ten a ten ród tu dziedziczy. Wies czy dział juz może trzecich zmienia dziedziców , może już po trzykroć z nazwy wsi obce rody uformowały sobie nazwisko , my zas pozorom ulegli , wierzymy , że to wciąż ta sama krew , szczyt , tradycja...". Testowane osoby otrzymały zaproszenie do udziału w projektach : Central European Nobility DNA oraz Normans of Central Europe. Coraz więcej ludzi próbuje odnalezć swoje miejsce w tyglu narodów i cywilizacji , więc mam nadzieję , że niedługo doczekamy się odpowiedzi na trapiące nas pytania.
ZS