DNA Day Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, & mtDNA. Now through April 25th.

Sochocki

  • 7 members

About us

The main Sochocki's family branch comes from Polish village named Sochocino near the towns of Wyszogród and Płock in the Masovian Province. They were nobles , coat of arms Zagroba. Paper records can trace the family history back to the 15th century. There are also other branches in Poland and Ukraine probably not related. Where do you belong to ? We invite those who want to know.

Nowoczesne technologie dają nam niezwykłe możliwosci i byłoby przestępstwem niewykorzystanie tego daru. Dedykuję ten tekst wszystkim Sochockim , których poniosło daleko od "drzewa" , ale mają swiadomosć spójni i nieobca im chęć poznania przeszłosci. Każda rodzina ma jakąs historię i większosć z nas nurtują mysli o swoim pochodzeniu , jednak z powodu ograniczonego dostępu do źródeł , zasób wiedzy o protoplastach kończy się przeważnie na - "wspominkach babuni". Mimo ogromnego zainteresowania genealogią , duża liczba starych mazowieckich rodów nie doczekała się żadnego poważnego opracowania. Chlubnymi wyjątkami są próby podejmowane przez badaczy rodzinnych i niedokończony "Herbarz Mazowiecki" profesora Jerzego Łempickiego. Niektórzy szukają swoich korzeni , bo wierzą , że przodkowie mogą się wstawić za nimi u Boga . Inni mniemają , że poznając dzieje swojej rodziny , zyskują na wartosci . Można przytoczyć dziesiątki powodów. Motywem mojego działania była zwykła ciekawosć. Chciałem wiedzieć więcej i przedstawiam wstępne rezultaty swojej pracy .
Pierwszym nazywającym się Sąchocki był Scibor z Pilichowa herbu Rogala , który przyjął to nazwisko po nabyciu w 1404 roku , mającego prawa miejskie , Sąchocina w ziemi ciechanowskiej. Scibor należał do elit ówczesnego społeczeństwa. Pełnił funkcję marszałka dworu księcia Janusza I oraz podkomorzego zakroczymskiego i pod koniec życia posiadał : dwadziescia wsi , Sąchocino , poza tym domy w Ciechanowie , Zakroczymiu i Warszawie. W 1432 r. marszałek umiera , a cały majątek przechodzi w ręce jego dzieci i wdowy. Tarapaty finansowe synów Scibora , mających imiona Jan i Scibor , zmusiły ich do wyzbycia się dóbr i powodują zmniejszenie znaczenia rodziny. Jan po sprzedaży Sąchocina przebywał w Zaborowie i podpisywał się początkowo Sąchocki , a następnie Zaborowski. Jego brat Scibor był podkomorzym wyszogrodzkim i zwał się najpierw Stiborius z Zaborowa , a potem z Kołozębu. W księdze Metryki Księstwa Mazowieckiego , obejmującej lata 1414 - 25 , zanotowano czynnosci prawne przeprowadzone przez wdowę po Adamie z innego Sąchocina - wsi w parafii Blichowo. Przypuszczam , że nie przez przypadek nazwy obu miejscowosci były identyczne - u schyłku sredniowiecza. Wies Sąchocino od Pilichowa , z którego wywodził się marszałek , dzieli zaledwie dziesięć kilometrów , oprócz tego Rogalici piastowali wysokiej rangi urzędy w ziemi wyszogrodzkiej i należało do nich pobliskie Bulkowo. Niemniej jednak zapisy z lat 1483 , 1503 i 1505 okreslają przynależnosć szlachty w Sąchocinie do herbu Zagroba , zatem jakiekolwiek pokrewieństwo pomiędzy dwoma rodami Sąchockich jest mało prawdopodobne. Heraldycy uważają , że herb Zagroba powstał na terenie ziemi płockiej w okresie między 1034 a 1058 i był znakiem rycerstwa osiadłego wokół wsi parafialnej tej nazwy. Nie wiemy , czy dziedzice Sąchocina należeli do jednej rozrodzonej rodziny , czy też do różnych familii , które przyjęły wspólne nazwisko. Sąchoccy we wczesnym okresie skupieni byli w okolicach Wyszogrodu i Płocka , a księgi ziemskie i grodzkie tych miast zachowały się w dosyć dobrym stanie i można w nich znaleźć akta z wpisami intercyz małżeńskich , testamentów , spraw sądowych , darowizn , transakcji obrotu ziemią itp. Jedyny XVI-wieczny i pochodzący z innej dzielnicy zapis znajduje się w księgach wieczystych Nakła. W 1543 roku jest tam wymieniony Jan Sąchocki , stryj(herbowy?) Katarzyny Pruskiej , co może wskazywać na istnienie odnogi pieczętującej się zapewne herbem Prus II. Już w XVI wieku Sąchocino było podzielone na działy o nazwach : Czyżewo , Niemierzyce , Praga , Suchardy , Zalesie , Bronki , zasiedlone przez drobną szlachtę noszącą przezwiska : Fał , Gogłoza , Brzysk , Rochnik , Zaleski , Koczyk , Sucharda , Włodkowic , Wąsowicz , Opioła , Niemierzyc , Bronk , Luber , Markowicz , Słąka. Nie wypada mi pominąć póżniejszych jak ; Badurek , Krupa , Wełnik , Bulga , Bogusz , Chrząszcz , Przybysz , Klis , Kopanka , Paskowicz , Sura , Dmosz , Sowa , Kozioł , Plebański , Bies , Sejdak , Parzałek , Dziedzic , Panek , Bąk , Trelka , Glinka , Zgonina. Niektóre z tych osobistych przezwisk stały się dziedzicznymi przydomkami , przypisanymi do danej gałęzi przez setki lat. Członkowie poszczególnych linii różnili się pozycją społeczną i stanem posiadania. Na Mazowszu nie ukształtowała się nigdy większa własnosć ziemska , dlatego byli wsród nich ubodzy , którzy uprawiali ziemię własnymi siłami , ale bywali też w miarę zamożni , mający łany folwarczne i kmieci w kilku wioskach. Na wymienienie zasługują : Zygmunt Sąchocki - elektor króla Jana Kazimierza w 1648 ; Adam , Maciej , Marcin , Wojciech , Jakub , Andrzej , Jan - elektorzy króla Michała Korybuta Wisniowieckiego w 1669 ; Kazimierz Sąchocki - podpisał elekcje 1697 ;nieznany z imienia Sąchocki - obecny przy wyborze króla Stanisława Leszczyńskiego w 1706 ; Marianna Sąchocka - w 1721 donatorka na rzecz budowy koscioła w Duplicach ; Michał Sąchocki - burgrabia grodzki wyszogrodzki w latach circa 1740-1750. Od końca osiemnastego wieku następuje stopniowa transformacja nazwiska Sąchocki na Sochocki , tak samo się dzieje z nazwą miejscowosci. Wydaje się , że przy historycznym nazwisku pozostały tylko gałęzie , których przedstawiciele udowodnili swoje szlachectwo przed Heroldią Królestwa Polskiego w okresie zaborów. Należy do nich Edward Sąchocki z linii Badurków , Aleksander Sąchocki z linii Markiewiczów i Stanisław Sąchocki z Wełników , który wraz z dziećmi otrzymał prawo nowego szlachectwa. Potomkowie Edwarda zaliczali się do obywateli ziemskich w powiecie płockim , syn Adam był działaczem narodowym , wnuk Stanisław zginął w Charkowie. Nie do końca znane są dzieje Sąchockich-Wełników , sukcesorów Maksyma i Marcelego , synów Stanisława i Anny z Braunów. Maksym był włascicielem lasów w byłym powiecie stanisławowskim , a jego brat urzędnikiem państwowym w Warszawie. Nowa Wies i wsie sąsiednie o nazwach Sąchocin i Marcelin mają dużo wspólnego z tymi braćmi. Nic nie wiadomo o dalszych losach Sąchockich-Markiewiczów. Istnieją również gałęzie rodu o nieustalonych jeszcze korzeniach , pochodzące z powiatów ; mogileńskiego , działdowskiego , gostynińskiego , wywodzące się z Ukrainy , Wołynia i Warszawy. Liczną grupę stanowili duchowni i żołnierze. Brali udział w wojnach , wyzwoleńczych zrywach narodowych , otrzymywali odznaczenia za odwagę , byli wsród obrońców Lwowa i ofiar Katynia. Poszukuję informacji o przodkach i potomkach następujących osób :
1.Julian Karol Sochocki ur.5 II 1842 w Warszawie , syn Bazylego i Józefy z Lewandowskich , żonaty z Aleksandrą z Omielińskich , wybitny matematyk , profesor uniwersytetu w Petersburgu. Miał dwóch synów ; Juliana Aleksandra , Józefa Aleksandra i córkę Kazimierę.
2.Jerzy Józef Sochocki ur. 1 IV 1895 we Lwowie , syn Jana urzędnika Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń i Malwiny z Jagermannów , generał brygady WP , żonaty z Adelą z domu Mikulaschek , miał syna Jerzego Jana urodzonego w 1922 roku. Pochowany na cmentarzu w Birmingham.(Ostatnio odkryte zapisy metrykalne podają , że Jan Sochocki był synem Józefa i Marii Des Loges)
3.Czesław Sochocki ur. 8 III 1907 w Stanisławowie , porucznik WP , brat w/w generała. Zginął w Katyniu.
4.Marian Sąchocki ur. w 1811 w Łubiance w powiecie łęczyckim , uczestnik powstania listopadowego. Zmarł w 1839 we Francji.(Ostatnio odkryte zapisy metrykalne podają , że był synem Stanisława i Anny Braun)
5.Walenty Sąchocki , uczestnik powstania listopadowego , odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
6.Piotr Sąchocki , uczestnik powstania listopadowego , wolnomularz , własciciel giserni w Warszawie.
7.Grzegorz Sochocki , wymieniony w spisie jeńców armii napoleońskiej zesłanych do Omska i wcielonych do kozackiego wojska.
8.Jan Sochocki , szwoleżer gwardii , poległ w 1813 pod Lipskiem.
9.Adam i Zdzisław Sochoccy pochowani na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
10.Stanisław Sąchocki , spiewak operowy w Poznaniu , zawarł związek małżeński z artystką Eweliną Syrwid w 1883 r. we Włoszech
11.Józef Sachocki , trębacz w 1 Pułku Kozaków Ottomańskich Sadyka Paszy (Michała Czajkowskiego)
12.Mateusz Sąchocki , uczestnik powstania listopadowego , odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
13.Kazimierz Sąchocki , przedstawiciel Polski przy polsko-niemieckim Trybunale Rozjemczym w Paryżu w 1925 r.
14.Walerian Sąchocki , uczestnik powstania listopadowego , wyemigrował do Francji
15.Władysław Sąchocki , uczestnik powstania styczniowego , zginął w potyczce 2 marca 1863 r.
16.Wszystkich żołnierzy wojen swiatowych , partyzantów i uczestników powstań.
Pomóżcie stworzyć bazę mogącą Ich z nami ponownie połączyć. Możemy być dumni , że historia daje nam szansę na taki przywilej. Nie jestesmy liczną rodziną. Na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce mieszkały 742 osoby o nazwisku Sochocki i 24 o nazwisku Sąchocki. Najwięcej nas było w województwach ; płockim , warszawskim i ciechanowskim , trzeba także dodać emigrantów z całego swiata . W projekcie Family Tree Dna wymienione są nazwiska Sochacki i Suchocki. Pierwsi są braćmi herbowymi. Nazwisko drugich było błędnie przypisywane niektórym Sąchockim w parafii Woźniki . Badania mogą dać odpowiedzi na wiele pytań i 100$ za podstawowy test , to niewielki wydatek. Wiem , że są rodziny którym jest drogie ich wspólne dziedzictwo , ale pewnie będą też takie , które powiedzą ; a co to nas obchodzi , do czego to potrzebne , nie warto się grzebać w przeszłosci. Myslę , iż nie zdają sobie sprawy , że kiedys staną przed swoimi przodkami i dostaną po gębie za brak szacunku , za zapuszczone groby ... zapomnienie - a wreszcie same zostaną zapomniane. Zapraszam wszystkich , którzy chcą tego uniknąć.

Zbigniew Sochocki